Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

16 oktober

Sechstjinde Dei fan Wynmoanne

Paray le Monial kaart
Paray - le - Monial, Basilique du Sacre Coeur Kaart út 1968.
Ik pylgere derhinne út Taizé mei Paco Franciscus út Spanje.

Heilige
Maria Margaretha Alacoque, Virg.
Leefde in Paray le Monial
Klooster van de Zusters van deVisitatie.n
1690

10.16.Alacock MariaM.Warkum
Maria Margaretha Alacoque
St. Werenfridus Woarkum


St. Gallus,

‘Sankt Gallen’ kluizenaar
645

10.16.Gallus ivoor
Ivoor mei it Libben fan Sint Gallus
Sint Gallus hie in bear als hulp.

De heilige Hedwig

fan Silezië
Patroanesse fan Breslau
en fan de ‘Heimatvertriebenen’
1243

10.16.St .Hedwig Breslau
'De hongerigen te iten jaan'.
Hillige Hedwig Bernardinertsjerke yn Breslau
1430

Heilige Gerardus Majella,
Redemptorist.
Gerardus overleed in 1755
 
op 29 jarige leeftijd  aan tuberculose
in Caposele in Zuid-Italië.

10.16.Gerardus Majella
San Gerado Majella

‘Gerardus leerde de mensen
 in eenvoudige dingen en daden
 
God te zien’.

Patroon van de kleermakers, de portiers
en de zwangere vrouwen.

Erin Krusiging Longinus
Ierse plaquette van Clonmacnoise:
De kruisiging van Christus
Links van Jezus: Longinus

Bij de Grieken: de H. Longinus,
De soldaat die de zijde van Jezus doorboordde

l'Epée Sante, Heilige Lanze
10.16.Heilige Lans Polen
Heilige Lans.
Warzawa, Pools Nat. Museum

In Mainz:
 
de heilige  Bisschop Lullus

Sankt Gallen,
Monnik van Bangor in Ierland.
Hij kwam met Columbanus naar Europa
en stichtte een Klooster in Zwitserland.
645

St.Gallen Kloosterplan
Sankt Gallen, plan voor een Klooster
Karoligisch 820

1929
In China, provincie
overlijdt Moeder Bertilla,
Wilhelmina á Campo,
Kleine zuster van Sint Jozef, aan tyfus.
1n 1962 werd het verpleeghuis in Drachten
naar haar genoemd.

Bloem:
 Achillea millifolium rubra,
Rood duizendblad 
Herfstbloei

Beer Elvenberg 2
2010 Elfenberg gerettet!

Dier:  
De Bear  fan Sankt Gallen

Naamdag:
Hedwig: 'Female Warrior'
Strijdbare vrouw.
Gerard: Sterke speer.
Maria Margaretha:
'Pareltje uit de zee'
 10,16.LegeaŽn hynders
Legeaën, Fryske hynders

Boerenspreuken:

‘Sint Gallen 
 laat de eerste sneeuw vallen’.

"A la Saint Gall premiere chute de neige"
Lionnais

10.16.Aldfaars groun
Aldfaers Groun: ‘Soa… bistou Teppema’s Rixt?

Met Sint Gall goat de beest op stal.

10.16.St .Hedwig

Mit Hedwig und Sankt Gall
schweigt der Vögel Sang und schall.

10.16. Hedwiglegende
Hedwiglegende, Pools Nationaal Museum. Warschau

Gallustag:
Ernte der letste Kartoffeln.

10.16.Ierpelsykje
Sietse mei in feintsje oan it ierdappesykjen.1993

Grou
68.Grou

Moai Fryslân 68
Grouw
Als het zeilen niet lukt
moet men laveren.

'Hedwig und Gallus  
schaffen heim  allus!'

10.16.Griene Koal
Griene koal by Bolsert.

Coupe ton chou à la Saint Gall
En hiver, cést un vrai régal.

In de V.S.  worden de pumpkins geoogst.
Tentoonstellingen,  
wedstrijden om de grootste en zwaarste

"De Wet komt van Israel
de Mysteriën van de Volken."
Vader Pachoom op het feest van Sint Longinus
 
die Jezus zijde doorboorde in 1979

KRONIEK

1174
Twadde
Krústocht,
Begjin fan de slach om Lissabon.

1793
Marie Antoinette
Koningin van Frankrijk
onthoofd

10.16. Exc Maria Antoinette
Maria Antoinette op it skavot.

1978
Sixtijnse Kapel JPII

10.16.habmus Papam Wite reek
Wite reek!

1978
Verkiezing van de Poolse kardinaal  
Carol Woytila tot paus Johannes Paulus II

10.16.habmus Papam
Habemus Papam ! 
Foto fan de tillefysje by Jan Coenders yn Bakhúzen.

Paus Johannes Paulus II
Wapen van Johannes Paulus II
'Christus, en Maria 'onder het Kruis'.
Letters in wapens zijn in Polen gewoon.
Ze vervangen de vroegere huismerken.

Bolsert Tinkstien wapen

2003
Installaasje fan Boargemaster
Willemien Vroegindeweij

10.16.Bolsert linebeam
Linebeammen by it Boalderter Stêdhûs
Ynstallaasje fan de nije Boargemaster
Willemien Vroegindeweij
MMIII

2005 Royals
Cortêge fan de Heakeninginne 2005.
Rjochts ús 'boargermemme'

10.16.Burgemeester
Burgemeester Willemien Vroegindeweij
van Bolsward
Met wethouder Jelle Brouwer
em Prof.Mr.Pieter van Vollenhoven
Bij de heropening van de Broerekerk.MMVI
Foto: Tony Siemonsma

De earste 'frouwe fan Boalsert' nei Bolswina,
dochter fan kening Redbad,
dy't neffens de sage Boalsert stifte.

10.16. Tinkstien stedhŻs
Gedenksteen aan het stadhuis van Bolsward

GODE EN RECHT
heeft de Magistraat en de burgerij van Bolsward,
dit Stadhuis, met waag en beurs voor de kooplieden,
tot op de grondslagen afgebroken,
en in deze omvang sierlijk herbouwd,
toegewijd.
In het jaar na Christus 1616
In het jaar van de stichting der stad 901

Stadhuis SPQB

Stichtingsage van de stad Bolsward

710
Bolswina, de treurende weduwe van Hariald,
vestigt zich op een klein buiten
in stille landelijke eenzaamheid
op eene heuvelachtige grond in Friesland.
Dit is volgens de traditie de grondlegging
van het naar haar genoemde Bolsward geweest.

M.D.Teernstra,Stads en Dorpskroniek
Groningen, Friesland, Drente.1859

MYN BERBER

Myn Berber is fier oer it wetter,
Myn Berber is fier oer de see.
Myn Berber is fier oer it wetter,
O, bring my myn Berber te stee
bring my, bring my,
o bring my myn Berber te stee, te stee,
bring my, o bring my,
o bring my myn Berber te stee.

O, beanhearre, blaas oer it wetter,
o, beanhearre, blaas oer de see,
o, beanhearre, blaas oer it wetter,
en bring my myn Berber te stee, te stee,
bring my, bring my,
o bring my myn Berber te stee, te stee,
bring my, o bring my,
o bring my myn Berber te stee.

HjerstblÍd Tersoal
Hjerstblêd oan in spintrie, Tersoal.

In nacht doe't ik lei yn 'e slomme,
in nacht doe't ik lei yn it hea,
in nacht doe't ik lei yn 'e slomme,
ik dreamde myn Berber wie dea, wie dea,
bring my, bring my,
o bring my myn Berber te stee, te stee,
bring my, o bring my,
o bring my myn Berber te stee.

TsjerkhŰf Tersoal
Tsjerkhôf yn Tersoal

De beanhearre blaasde oer it wetter,
de beanhearre blaasde oer de see,
de beanhearre blaasde oer it wetter,
en brocht my myn Berber te stee, te stee,
brocht my, brocht my,
ja brocht my myn Berber te stee, te stee,
brocht my, ja brocht my,
ja brocht my myn Berber te stee.
My Bonny is over the Ocean
Douwe Anne Tamminga

Oeleboerd LegeaŽn hjerst
Oeleboerd yn de Legeaën. Hjerst 2007 Sybrandebuorren.

TILL DEAD US DO PART

Zolang gij er zijt,
het brood voor mij snijdt,
de legerstee spreidt,
mag God het mij geven,
het lichaam,
het leven.
Hier ben ik.
Altijd.
Ida Gerhardt "Keltisch
"


PELGRIMAGE

Etappe LXIII

Ald doel fan de Parisinnes yn de simmer.

10.16.Trouville merk
Trouville oan de haven  

10.16.merk wulken
Wulken op de markt
Escangots du Mer
'Wijngaardslakken van de zee'

10.16. Ridders fan Sint Jabik M.B.
Culinaire Ridders fan Sint Jabik
yn Montebourg

Chemin de Saint Jacques Normande:

Van Bricquebec naar Montebourg
Het Santiago van Normandië

10.16.Monteb.a tsjerke
Montebourg, Calvados

Op 25 juli:
kroning van de Jacobusbeelden.

Montebourg Saint Jacques
10.16.Monteb.poarte
Het Jacobusbeeld boven de poort

In het verwoeste Montebourg van 1944
werd Jacobus gekroond
in het bijzijn van de geallieerde soldaten.

10.16.Monteb.jak skulpen 1
Montebourg
Het beeld in de kerk
'met de wulken'

10.16.Monteb.jak skulpen 2
Wulken op het kleed
van Jacobus in Montebourg

LITURGIE

Ad Completorium XVI
Stûneboek
114. DaniŽl
 Slot fan de Completen
Daniël yn de lieuwekûle

De mens, in de nacht vol gevaren,
door God bewaard

In Londen
In de kerk van Saint Katharine Cree:
De jaarlijkse 'Leeuwenpreek'
met lezing uit het boek Daniël.

.
Het Vijfde Droevige Geheim

van de Rozenkrans

Jezus sterft aan het Kruis.

Lourdes Maria onh Kruis 1
Lourdes: Jezus sterft aan het Kruis,

Tien maal wees gegroet
Eer aan de Vader
Onze Vader

Rozenkrans 10.c.3 Moeder
Pelgrims bij de Grot van Lourdes, 2004

Jezus sprak tot Johannes:
'Zie daar uw Moeder'

PELGRIMAGE VAN HET LEVEN
De Ziekenzalving

2010
Suster 'Miriam' Ettema,
Berne yn Frjentsjer, ûntfangt de sikensalving

Yn 'Gebeden van elke Dag' leit in hierspelde by:

QUANDO VENIT ERGO SACRI.

Toen de ure was gekomen
en zijn levenstijd vervuld,
heeft de Heer op zich genomen
als Verlosser alle schuld,
liet het Lam zich zonder schromen
binden, leed het met geduld.

Eenzaam hangt Hij en terzijde,
dorens, spijkers, felle speer
doen zijn teder lichaan lijden,
bloed en water stroomt terneer.
Wat voor stroom komt u bevrijden,
aarde, zee en sterrenheer!

Eeuwig zij de lof gegeven
de drieëne Majesteit,
Vader, Zoon, gelijk verheven,
met de Geest die ons geleidt,
drie en één in't eeuwig leven
prijst de wereld wijd en zijd.

Heilig Hart van Jezus
10.16.Alacoq MariaM.W‚ldsein
Maria Margaretha Alacoque
Sint Michaël Wâldsein.

2013
Woensdag in de 28e week door het jaar
zie 13 oktober


In een Jacobusjaar:
Zaterdag in de 28e Week door het Jaar

Romeinen 4, 13, 16-18.
Abraham, vader van vele volkeren.

Psalm 105
Gods eeuwig Verbond.

Efeze 1, 15-23
De Kerk is Christus Lichaam
de volheid van Hem die het al in alles vervuld.

10.16. Kerk Golgotha

De Kerk als Golgotha
In de kerk staan de vrouwen naast Maria,
de mannen naast Johannes.
Het Kruisaltaar als 'Hart'
Bij Maria: Longius' speer; de Heilige Lans.
De geboorte van de Kerk

Paray le Monial koor
Paray-le-Monial 'Hillige Berch' Foto: JR 1968
Basilique du Sacre Coeur.
'Ik besocht it lijnespel te fangen.'

Psalm 8
Heel de schepping aan de mens onderworpen
alles aan zijn voeten neergelegd.

Lucas 12, 8-12
Het lasteren van de Geest zal niet vergeven worden.
De Geest geeft ons in wat wij
ter verdedeging moeten zeggen.

 Montebourg, Normandie, Cuve baptismale
10.16.Monteb.fonte 1
Doopvont van Montebourg: De 'broeders' van Kimswerd!
Green Man die de levensadem uitblazen door de neus
'Herinnering aan de kunst der Vikings'
volgens de beschrijving.
2004

Kimswert, Green Man 1100
Kimswert Green man 1
Laurentiuskerk Kimswerd 1050-1100
Timpaan met de green man.
De klimopranken-levensadem
komt uit de neus.

Noorwegen, staafkerk Høre
Hore Kapiteel 2 levensstroom
Norge Stavkyrkje Höre Levensadem
'Engels -Normandische invloed'
volgens de beschrijving.

'Green Man' Bladspuwers.
GREEN MAN I

Haiku:

Herfstwinden waaien;
wij leven en kunnen elkaar zien,
jij en ik.

Shiki

10.19. Pleats by Blessum
Pleats by Britswert 2002

Poalske Lofsang op Jan Pawel II
http://www.youtube.com/watch?v=BV1oqiZ7s8Y
As âlde pylger ûnderweis.

My Bonny is over the Ocean
http://www.youtube.com/watch?
v=ht9jNwS6n84&feature=related

Classic

http://www.youtube.com/watch?
v=dCtC2_IF8Ms&feature=related

Kinderkoor


10.16.appeltsjes