Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

19 september

Njoggentjinde dei fan Hjerstmoanne

The sun enters the seventh zodiac sign of the year: 

Libra

09.19. Skealjes
Weegschaal, Skealjes

'Douke Just'

In een Jacobusjaar:
'DOM XXV Per Annum'
Vijf en twintigste zondag door het jaar.
De Zeeweg: Zondag in Bordeaux

09.19.Bordeaux sjongers 1
Dansers in Bordeaux, knielend voor 'il Leader'

Zondag:

'Salus Populi Ego Sum'
Ik ben het heil van het volk

In Napels:
de Heilige Januarius,
 
Bisschop en Martelaar
 
305

09.19. Napels Januario Yuso
Martirio di San Gennaro
Yuso

In Engeland:
 
H. Theodorus van Tarsus,
Bisschop van Canterbury,
die de Engelse Kerk reorganiseerde.
690

In Rodez, Aveyron.
Sainte Emilie
 de Rondat
Stichteres van de congregatie van
Les Religieuzes de la Sainte Famille in 1819.
Leefde lange jaren in zware geestelijke strijd
waarin ze de gave van de Hoop
verloren meende te hebben.
Ze stierf in Vrede met God en zichzelf
in 1852

In Tours:
Heilige bisschop
Eustochium
 
464

09.19.Bordeaux Hûs
Bordeaux, gevel met schelpen

In Bourgondië:
'Saint Seine '
Heilige Abt Sequanus
 
580

Kerkwijding  van de Groninger Kathedraal.
Ss. Martinus en Jozef.

Burchwert
43.Burchwert
Moai Fryslân 43

Burgwerd:
Geef nimmer de moed op!

Burchwert 19.09.2007
Burchwert fanôf de Sint Franciscustoer 2007

ORTHODOXIA:

Hillige Martelders
Trofimos, Sabbatios en Dorymedon

Op trochreis yn Antiochië
fregen Trofimos en Sabbatios
oan God ferjouwing foar de orgiën
by de feesten ta eare fan Apollo.
 
de riedshear Dorymedon
kaam harren helpen en is mei ombrocht
ûnder Probus.
276

De heilige Zosimas
die met de dieren leefde en daarom als tovenaar werd gezien. 
Martelaar onder Diocletiaan, in Palestina
om 310

Heilige Abdis Susanna
martelares onder Julianus de afvallige.
362

In Cordoba
Heilige maagd en martelares Pomposa 
door de Moren gedood.

09.19. Napels Miraculo
Monstrans met 
het bloed van Sint Januarius
dat vandaag vloeibaar moet worden.
Hoop of wanhoop voor de Napolitanen.
'San Gennaro' Napoli
1972

Bloemen van de dag:

Het Riet bloeit.
Phragmites communis

Phagmitis communis Reid
Reid oan de Súderhaven yn Harns
2003

Cimifuga racemosa, 
Zilverkaars, Sulverkears

Cimifuga sulverkears
Sulverkearse
Yn Boalsert hjoed noch krekt yn bloei!
Door de Indianen in Noord Amerika
veel als geneeskruid gebruikt.

2008 19 sept. Vier gebroeders
Vier Gebroeders Bosma 2008

Succisa pratensis, 
Blauwe knoop, Dúvelsbyt.
Bloeit de zomer uit

Naamdag:
Januarius 'Gennaro'
Emilie.
'De zachtaardige' of 'de vriendelijke'

Meisje met een rode kater
09.19. Harns Famke mei boarre
Famke mei Reade Boarre
yn Harns 2003

Green Man, Harlingen
09.Harns Green Man poarte
Harlingen - Harns Poort van het Weeshuis
waarschijnlijk een rest van de oude dwangburgt
uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
Bekroond door de 'Green Man'
met de druivenranken.

Green man
09. Harns Green man 1
Harlingen: 'Green man' met druivenranken.
'rankenspuwer'

09.01. Harlinga kaart
Harlingen in de zestiende eeuw.
Links de dwangburgt.


Legende van het Heilig Hout VIII

KRÚS 8 Bethesda
Het heilig Hout is begraven in Bethesda
en schenkt - met de engel-
genezende kracht aan het water.
In de dagen van Jezus komt het bovendrijven.

AMAZING GRACE

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was blind but now am found 
Was blind but now I see
It was grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed. 

Through many dangers, toils and snares 
I have already come 
'Tis grace hath bro't me safe thus far
And grace will lead me home. 
How sweet the name of Jesus sounds 
In a believer's ear 
It soothes his sorrows, heals the wounds
And drives away his fear. 

Must Jesus bear the cross alone 
And all the world go free
No, therels a cross for ev'ry one 
And there is a cross for me.

Traditional
‘Bjusterbaarlike Genede’
Yn 2002 songen troch Rob Landskroon
foar syn mem, yn Blauwhûs.

09.19.Bordeaux sjongers 3
Spylders by de Kathedraal van Bordeaux
2004

Beukenootjes en hazelnoten 
vallen uit de bomen.
Hard werken 
voor de eekhoorns en de gaaien!

09.19. Napels processie
San Gennario Processy, Napels
'Fiif en Tweintig Masterwurken
Piergiorgio Branzi'
Fifty's

Blutwunder von Sankt Januarius in Neapel
09.19. Napels 1972
Het bloed vloeit in Napels
'Napoli e Dintorni 1972'


OUD EN DWAAS

Ik had een afspraak, en in roode zijde
En schoon gewasschen trad ik voor den spiegel,
Ik schrok en toornig trapte ik op het glas.
Ik zag: mijn haar was grijs en dor geworden.
mijn  oogen waren als het groezlig water,
Vlak op den bodem van een diepen put.
Ik zag ’t gebarsten leder van mijn wangen,
En zeide: niemand zal mijn weeke lippen
Meer kussen tot een vollen rooden bloei.
Ik was zeer toornig en vertrad den spiegel.
En weenend zocht ik naar den ouden trooster:
Ik borgde warmte en vreugde van den beker,
En droomde mij op zijden kussens jong.
WILLEM DE MÉRODE  (1887-1939)

'Rotwein is für alte Knaben
einer von den besten Gaben.'
Wilhelm Busch

09.19. Napels Capella
Gennaruskapelle yn Napels op dizze dei
1972 'Napoli' fotobook

WANHOOP
In villanel

In bange wierheid groeide yn my, dizze:
-Ik wist it wol mar haw no wissichheid-
Safolle boeken noch, ik sil se net mear lêze.

Fan honger nei mear kennis net genêzen,
Folje ik mei krante en boek myn tiid.
In bange wierheid groeide yn my dizze:

Wat binne minske en wrâld? Wat is har wêzen?
Hoe wie it ferline, hoe myn eigen tiid?
Safolle boeken noch, ik sil se net mear lêze.

'k stean foar de boekekast, 'k wol boeken nochris lêze.
Dat tinkbyld bringt my ta swiermoedichheid.
In bange wierheid groeide yn my: dizze:

De oeren dy'k ferdie mei lui te wêzen!
Domme kerweikes dien, Wat in oerstallichheid!
Safolle boeken noch, ik sil se net mear lêze.

O, meitsje my in amper libjend wêzen!
Slaan my mei âlderdomsswiermoedichheid!
Dat ik gjin weet mear haw fan dizze wierheid:
Safolle boeken noch, ik sil se net mear lêze.
Geecke Sybesma
Lyts Frisia Septimber 2007

09.19.Hercules en Chiron
De Wijze Centaur Chiron onderricht Achilles. 
Basilica van Herculaneum.
De oude man als wijze leermeester.

Westfries gezegde:
"t Kraakte niet maar ut dee wel zeer!"

09.19. Earnen Quedlinburg
Earnen Quedlinburg

PELGRIMAGE

Zondag in Bordeaux

Kathedraal  van Sint Andries
Abdijkerk van Saint Seurin

09.19.Bordeaux Cathedr.1
Bordeaux
La Cathedrale Saint André

De Sanctorum Corporibus:
Deinde apud Burdegalem urbem,
beati Severini episcopi et confessoris corpus
visitandum est. Cujus sollempnitas. 
x. kl. novembris colitur.

09.19.Bordeaux St Andries
Poort van de Kathedraal van Bordeaux
De Apostel Andreas


LA GRANDE CHANSON

Nous partîmes tous de Bayonne
Aussi contents.
Qu'un monarque assis sur son trône.
En bonnes gens.
Nous arrivâmes a Bordeaux,
Ou nous couchâmes;
Et puis nous livrant sur les eaux
Au port nous abordâmes.

09.19.Bordeaux sjongers 21
Dansers in Bordeaux. 'gevecht'
2003

JOODSE KALENDER

1994 Vooravond van het Loofhuttenfeest

Op de vooravond van het feest
werd in Jeruzalem de zevenarmige kandelaar,
de Menorah plechtig ontstoken.

Menorah Timpelark
Timpelark en de Menorah.
Jüdisches Museum Frankfurt

Het licht van de Thora, van Gods aanwezigheid
de schepping van het licht en het levenslicht.
Op de trappen tussen het tempelplein
en het voorhof van de vrouwen
zong een dubbele rij levieten de trapgezangen.

Menorah Olivebeammen
De olijvenbomen voeden de Menorah

De hele nacht door werd feest gevierd,
er werd gesprongen, gezongen en gedanst,
Hoogtepunt was een toortsdans met brandende fakkels.

J.F.Loofhuttenfeest a
Verkoper van de 'palmen'voor het Loofhuttenfeest
Jüdisches Museum, Frankfurt

LITURGISCHE KALENDER

z Salus Populi 09.19
Salus Populi, Ik bin it heil fan it folk.

2013
Donderdag in de 24e week door het jaar
zie 16 september


In het Jacobusjaar: 
Dom XXV per Annum
De Vijfentwintigste  zondag door het jaar

SALUS POPULI EGO SUM

09.19. Rouwhorst Altaar
VREDESZONDAG  2003
George voor het eerst als misdienaar
Gerard preekt over het ‘Recht voor de zwakste”
Parochiekerk Nieuwegein

Jaar A

Jesaia 55, 6 – 9
Gods gedachten zijn niet onze gedachten

Psalm 145
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept

Fil. 1, 20 – 27
Thuis bij de mensen, thuis by God

Evangeelje:
Matt. 20, 1 – 16.
De Heer en zijn wijngaard
Werkers van het laatste uur.

09.Green Man 2
Harns 'Griene Man' of 'Green Cat' mei drúvenranken.

'Zondag van Kaïn en Abel'

Jaar B

Wijsheid 2, 12, 17-20
De dood van de vrome.
Tekst in de Mis van Titus Brandsma.

Concentratiekamp slachtoffer.
09.19. Dachau
Nemen wij de proef op de som
wat er gebeurt bij zijn dood.

Psalm 54
God, mijn helper, hoor naar mij bede

Jakobus 3,16 - 4,3
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede.

Vredesweek menorah
Vredesweek 'Kevelaar'

Evangelie:
Marcus 9, 30-37
Na de Verheerlijking op de Berg 'Thabor'
- Het Nieuw Testamentische Loofhuttenfeest -

Aankondiging van dood en verrijzenis.
Strijd om de belangrijkste plaats
tussen de leerlingen.
Het kind in het centrum.

Christus Sophia
Wie een kind opneemt neemt Mij op.
Een Kind als 'Wijsheid van God'.
Robert Lentz: Holy Wisdom

Jaar C

Amos 8, 4-7
Wee, die de arme verdrukt.

Psalm 113
God zal de arme weghalen
van de vuilnishopen.

Smoky Mountain, Manila 1988
02.16.triennen
Manila, leven op de vuilnisbelt

1 Timotheus 2,1-8
Voorbede voor de koning

Evangelie:
Lucas 16, 1-13
De onrechtvaardige rentmeester.
'Gij kunt niet God dienen en de Mammon'

02.16. Manila hout
Tropisch hout, via de vuinisbelt, naar de haven.
Manila 1988.

2012
Woensdag in de 24e week door het jaar
Zie 15 september.

Loctudi 3 poarten
Loctudi, Breiz
Kapiteel: de drie Poorten
Hoogzomer, lente- en herfstequinox

Phagmitis communis Reid útrinder
Riet, uitloper in Harlingen

Brulloft 1986

Albert en Ybel
Acht stagen skouwe foarby
ta Alberts’ Yttsje.

JR.Wâldsein 1986

Pax, la Paix, Frieden, Pace
09.19. vewdesduif
Fredessnein

Leafhuttenfeest yn Jeruzalem,
De nacht en de iere moarn by de Muorre.
http://www.youtube.com/watch?v=g1tc0UCxGMg&feature=related
'this is Hoshana Raba Vatikin at the Kotel'

Amazing grace door Elvis gezongen
http://www.youtube.com/watch?v=B3XdXEJEI4E
'Voor een trouwe Pylgeralmanakbezoekster'

San Gennaro di Napoli
http://www.youtube.com/watch?v=nLJXXQsHPI0&feature=related
Plechtichheid fan it streamend bloed 2009