Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

17 september

Santjinde Dei fan Hjerstmoanne

‘Lamberti’

Sint Lambertus van Maastricht

Heilige Lambertus,
Biskop – Martelder 
Martelder yn Luik
709.

Saint Lambert
09.17.St.Lambertus tek
Sint Lambertus

Yn Fryslân Hillige Patroan fan:  

Menaam
1510: „Sinte Lambrechts Kercke“

Turns 1511:  “Sinte Lambert is die Patroen”  
en de dekenale kerk van Arum.  
'Altarum'


Hillige  Robertus Bellarminus
1621

O.S.B.
Hillige Hildegarde fan Bingen
Sybille van de Rijn  
1179

09.17. Hill. Hildegarde ad
Heilige Hildegard von Bingen
Profetin. Beuroner Stil.

Kruiswonden 
van de Heilige Franciscus.
'Stigmatisatie'

Franciscus Vaandel stigm.
Stigmatisatie van Franciscus
Vaandel van de Parochie Bolsward

Heillige moeder Sofia,
met haar dochters:
 Elpis, Pistis en Agapè
'Geloof, Hoop en Liefde'
Martelaressen in Rome
in het jaar 137

Zij rusten sedert 777
in Eschau in de Elzas

Lêzing woarnsdei XXIV:
Mem Wysheid mei har bern
Lucas 7: 31 – 35

Op de Karmel:
Feest fan de Hillige Albertus fan Jerusalem
Wetjouwer fan de Oarder

09.02 Karmelrigel
Sint Albertus, mei wite mijter,
 oerlanget de Oarderrigel oan de Leaffroubruorren
Karmel Siena

Yn Spanje:
Columba 'Do'
de hillige faam – martelaresse
ûnder Abdul - Rahman
853

Planten:
Malva augustifolia

Lampionplant
Physalis alkekengi

Physalis alk Lampionplant
Lampionplant Boalsert

Vliegenzwam  
Amanita muscari

Miggeswammen
yn de Balkster Pastorytún

Vogel:
De Paradijsvogel
National birth of Papua New Guinea

09.17.Paradysfûgel 1
Paradysfûgel
Nijjierskaart út Papua.
Kocht op de merk

In Japan:
Chikashiki: vuurcontrôlefeest in de Shintotempels.
De priesters lopen over het vuur.

Liège Feuillou 4 tête
Luik, bisschoppelijk paleis, 'green child'.

Tradities met Lambertus

Sint Lambertus:  
"begin van de Herfst"

Sint Lambeert brengt stoelen
en spinrokken in de heerd.

De Lampen gaan aan;

'Lampegietersavond'
in Veenendaal  en Renswoude

't is dén avond lammelietjesaovond,
ti-te-ra-lom, ti-te-ra-lom.

k heb va-me moeder een lampion gekréége
en va-me vaoder een keersie d’rin gekreege
ti-te-ra-lom, ti-te-ra-lom.
‘k zeg téége Trientje: ‘hoe laot zou ut wééze’
op ut slâg van halluf-halluf néége
ti-te-ra-lom, ti-te-ra-lom.

De wevers begonnen aan hun winterse arbeid
De olielampen werden gevuld.

 
09.17. St Lambertus sittard
St Lambertus
Sittard

Lambertus "Fakkeldag"
ek dei fan it lofbaarnen

Lamberti nimmt Kartoffeln heraus,
doch breite ihr Kraut auf dem Felde aus;
der Boden will für sein Gaben.
doch ihr Gerippe wieder haben.

Ist Lamberti klar und rein.
Trocken wirdt das Frühjahr sein,

Liège, Cathédale Saint Lambert
Luik Lambertuskathedraal 1
Luik: Plein waar eens de Lambertuskathedraal stond.
De 'zuilen' zijn zichtbaar gemaakt.

Luik Lambertuskathedraal 2 crypt
Liège, Luik Romaans kapiteel van de Lambertuskathedraal
 in de opgraving. De druivenoogst.

Arum: Sint Lambertus
Kimswert: Sint Laurentius
Lollum: Sint Hubertus
Trije yn Luik wichtige hilligen.
In Luikse missie?

Kruiswonden van Sint Franciscus

Stigmatisatie

09.17.stFransc.Krúswûnen
Sint Franciscus ontvangt, na bijna veertig dagen vasten,
 de Kruiswonden van onze Heer
in zijn handen, voeten en zijde.
In het visioen wordt Christus afgebeeld
als een gekruisigde seraf.

Vanuit deze vereniging van Franciscus
met de lijdende Christus
is het wapen van de Franciscaanse Orde ontstaan.

Franciscanen.India
Cochin Zuid India. Portugees-Indiaas Museum.
Foto: Bauke van der Pol

De elkaar kruisende armen en handen
van Jezus en Franciscus
beide met de wondtekenen.
Daarboven het Kruis van Christus
vaak zijn onder de armen de drie nagelen toegevoegd.

Francisk. Parochiestempel
Stempel van de Sint Franciscusparochie
in Bolsward

Franciscus Monstrans
Monstrans van Bolsward
met de Stigmatisatie van Franciscus.

Boalsert
41.Boalsert
Moai Fryslân 41

Bolsward
'Recht door zee en geen capsones;
daarmee kom je het verst'.

Naam van onze -vroeger Katholieke-
voetbalvereniging R.E.S.

Voetballers R.E.S.in 1982
vv.R.E.S.voetballers in 1982, 'Voetbal International'
Blauw-wit: de kleuren van Westergo.

vv.R.E.S.

Boalsert hie fanâlds‚
har 'Sinte Lamberts merk’

Martini skyline 2. 19 sept. 2007
Bolsward vanaf de St.Franciscustoren, 2007

It Doarp Arum
Patroan Sint Lambertus

Arum 1755

Ald Sechje:

De Arumer katten
Jaaie de Kimswerter rotten
Troch de Harnzer slúsgatten.
Achlum 2005
Oantinken oan âld skeel?

09.17.Arumer swarte Heap
Arumer Swarte Heap 1515
Lokkich dat se no foetbalje kinne!

Muoike Tine sei:

'Dy't seit wat er wyt
en spuit wat er yt
moat altyd
mei it lege liif rinne.'

Liège Palais Episcopal 1
Luik, Prins-bisschoppelijk paleis naast de Sint Lambertus.

KRONIEK

1572
Kleaster Lidlum
troch Caspar de Robles op de Geuzen weromwûn.
en yn in ford feroare.

Voor de Vredesweek:

DE LAATSTE WERELDVREDE

Waarom draait een groot geschil?
Kijk vannacht eens lang en dood
Doodstil vanuit de sterren
Naar deze kleine aarde.
En niets blijft groot.
Wat blijft eigenlijk van verre
Over van onze eigenwaarde?

Liège Feuillou 1
Liège, Luik: akanthuskop. Palais épiscopal

Niets in de eeuwigheid
Om voor te vechten zo gezien en
Waar kan een oorlog anders nog toe dienen?
Ikzelf was eens in een daarvan gevangen
En zag de eeuwigheid al gapen in de dood

Liège Feuillou 2 Chène
Luik, green man in eikenloof.

Saaie eindeloze tijd
Van ons hopeloos verslappende verlangen
Naar vrijheid of desnoods een kopje chocola
Met niets dan eindeloze slaap daarna.

Liège Feuillou 3 Nez
Feuillou 'Green Man' op een basement

Mensen! Hoe zoet is men geschapen!
Hoe prachtig past men in elkaar!
Ik ben verliefd op jullie,
maar Ik ga met één oog open slapen:
Ergens is jullie vreselijkste wapen
Vast bijna klaar.  
Leo Vroman

Liège Palais Episcopal 2
Bisschoppelijk paleis in Luik, nu gerechtsgebouw.
De galerij met de vele wildemannen
die, van tussen de bladeren, de voorbijgangers bespieden.

09.17.Papuabern
Papua – Nieuw Guinea, Onafhankelijkheidsdag
16 september 1975, Foto Reyer Flapper

1944
Begin van de slag om Arnhem
'Market Garden,

VOGELS
Vogels zijn het zinnebeeld
van de menselijke ziel,
die door haar zuivere gedachten
omhoog geheven wordt
en altijd overal heen kan gaan.

Hildegarde van Bingen

09.17. Hildeg. Macrocosmos
Heilige Hildegard
Macrocosmos; de kosmische mens.

Hildegardis Abdij 2
Abtei Sankt Hildegard, Eibingen

Hildegardis Prophetissa'
Spiritus Sancti splendoribus illustra,
vias Domini vevelavit.

Hildegard Absis
Abdije Sint Hildegardis, absis.

HYMNUS AD VESPERAS

König der unvergänglichen Heerlichkeit,
Du bist Licht vom Licht,
das aufleuchten am Abend der Welt
unter de Hülle des Leibes.

Hildegard Libben II
Yntree fan Hildegard yn it Kleaster

Dir folgt heute Hildegard
zur Könighalle des Vaters,
die voll Schau desLebendigen Lichtes
leuchtet der Braut auf.

Hildegardis Heechliet
De Breid fan it Heechliet.

Nun dränge sie uns mit lauter Stimme
dass wir angetrieben von deinem Geist
sei einstimmiger Lobgesang.
Lauterkeit der Herzen
Jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Hildegard bylds
Hildegardis Profetissa
Sybille fan de Rijn

Hildegard de Profetesse,
ferljochte troch de Hillige Geast,
hat de Wegen fan de Hear wiisd.

Hildegard Rhein
De wyngerts, de Ryn, fanôf it Kleaster. 2009

Legende van het Heilig Hout VI
Getijdenboek Katharina van Kleef.

KRÚS 6 Salomo mjitte
Salomo laat het hout van de boom meten.
Op geen manier blijkt het passend te maken
voor de Tempel in Jeruzalem.

Variatie op Psalm 118,8:
De steen die door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd'
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door god zelf gelegd.


PELGRIMAGE

'Chemin de Saint Jacques Littoral'

DE TERUGKEER
:

Etappe XXXVII

Van Belin, via Saint Magne,

09.17.St Magnus beammen
St. Magne
Tsjerke fan Sint Magnus yn Les Landes
Kening Gondobald,
'Sint Michael en Sint Magnus'
In âlde Fryske koloanje?

09.17.St Magnus Keatsbaan
Saint Magne, De keatsbaan.

 naar Saucats.

Liturgische Kalender

Luik bisschoppen folk
Monument in Luik.
De Prins-Bisschoppen en het vrijheidslievende volk
.

In een Jacobusjaar:
Vrijdag in de Vierentwintigste Week door het Jaar.

1 Timoteus 6, 2-12
Strijd de goede strijd van het geloof,
grijp het eeuwig leven.

Luik folk 2
Luik: het volk onderweg

Psalm 49
Antf. Zalig armen van geest.

1 Korinte 15, 12-20
Wij verkondigen de verrezen Christus.


Luik.Bisschoppen
De Prins- bisschoppen van Luik

Psalm 17.
Bescherm mij onder de schutse
van uw vleugels.

Hildegardis Abdij 3 Schwester
Abtei Sankt Hildegard Eibingen
Braut Christi

Evangelie: Lucas 8, 1-3.
Maria Magdalena
en de andere vrouwen
die Jezus volgen en voor Hem
en de leerlingen zorgen.

Heilige Hildegard
149. Hildegarde fan Bingen
Hillige Faam Hildegard fan Bingen.
Dijnselburg 1972

Haiku

Op mijn hand landt een  
vlinder, op goed vertrouwen
of slechts per abuis?

Bas van Iersel

09.17. Orranje Havikskr.Turns
Oranje fôltsjeblom op de sleatwâl yn Turns 
Twade bloei, septimber 2003

Tuschinski Amsterdam
09.17. Paradijsvogel Tsch.
Paradijsvogel

De site van RES:

http://res-bolsward.nl/
'Rjucht En Sljucht as dy fan Boalsert.

Vespers van Hildegard van Bingen
http://www.youtube.com/watch?v=LJEfyZSvg5c&feature=related
Psalm 119/111

O Magne Pater, Scola Abtei Sankt Hildegard, Eibingen
http://www.youtube.com/watch?v=8Kni5ErzYUQ&feature=related
Mei bylden fan de wrâld yn need.

Lambegietersavond in Veenendaal
http://www.youtube.com/watch?v=TLTKV7zBNrw&feature=related
- naar eeen later tijdstip verschoven-