Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

29 juli

Njoggen en tweintichste Dei fan Heamoanne

Pyrus malus Hofke 2007
Appel in un Bolserter hofke 2007

HEILIGENKALENDER

Sinte Martha.

Martha is de schutsvrouwe der appelen,
'S. Marthae Poma'

29.07. St Martha
Sinte Martha
deadet it meunster fan Tarascon
Patrones van de dienstmeisjes, kokkinnen,
huisvrouwen en 'herbergvaders en moeders'.
Zeer passend in de vakantietijd!

In Rome:
H. Martelaressen.
Symplicius en Faustinus
en hun zuster Beatrix
 
303.
 

In Gallia:
Saint Loup, Lupus.
Bisschop van Troyes
die Atilla voor de stad keerde
door zijn leven aan te bieden.
479

07.29. Lupus keert Attilla
Saint Loup keert Attila de Hun,
de Gesel Gods. Kath. Illustr.1905

In Noorwegen:
H. Olaf,
Apostel van Noorwegen

Met een strijdbijl omgebracht
in de slag van Stichstadt 
in de dagen van het zomeroffer.
1030.

29.07 King Olaf 1
De Heilige koning Olaf in de Kerk van Haltdal
Olaf draagt de bijl de 'Axe'die aan Donar herinnert.

In Zweden:
Heilige Olaus 'Olaf'
Apostel van Zweden.
Bekeerd door Sint Ansgar.

Olaus weigerde het zomeroffer te brengen in Uppsala
toen in Zweden hongersnood heerste.
Hij werd gedood in Birka.
dicht bij het latere Stockholm.
1024

In Lier:
Heilige Beatrijs,
abdis van Nazareth

Zalige Bartholomeus
 
de Vleeshouwer  uit Tienen,
De vader van Beatrijs.
13e eeuw

Anglicanen:
Sir William Wilberforce
Piëtist
Krêft efter de ôfskaffing 
fan de Slavernij yn it Britse Ryk.
1833

07.29. Slavernij

Oktaaf fan Marije Magdalena:
Wijing fan de nije abdijtsjerke fan Kleaster Lidlum
Maria Roazedelling
ûnder Abt Hoyto dy't fan Winsum kaam;
yn 1268.

NATUURKALENDER

Planten en bloemen van de dag:

‘Chironia centaureum’
Centaurea erithrea
Reade haverine

29.07. Duizendguldkr tek

Pancratium maritimum
Bloeide yn de dúnen oan see
 
yn Israël en op Finisterra

29.07. Pancratium Fst
Pamcratium maritima 
Finisterra 2002

Rudbekia hirta

29.07 Montbretia Finisterra
Montbretia’s
Crocosmia crocosmiflora
ûnderweis nei Finisterra.

Dipsacus sylvestris herba
Dipsacus sylvestris
Kaardebollen, bloeien overal in 'wilde tuinen'

Dipsacus sylvestris flos
Kaardebolleblommen yn Boalsert

Festival Day of Saint Martha:
Patron Saint of housewifes,
cooks, innkeepers and laundresses.

Pyrus malus Elisa 2007
Santae Martae Poma 2007 Bolsert

TRADITIES

Hillige Kening Olaf

07.29. Sint Olaf Pylgerteken
Pylgerteken Sint Olaf, Norge

In Norway:
Olsok Eve

Norge Bile 1
Norge, bijl uit de Vikingtijd.
Op het blad een 'hagal'ster.

De Rune:
Thorn, Axe

Rune Thorn
Rune Thorn
De hamer van Thor: Mjölnir

De klank TH

Thurisas: de Sterke, reus
Donar: god, gelijkwaardig aan de reuzen.
Thorn: de doorn.

Thor
Thor - Donar
Neffens byldtsje
yn Reykjavik

Hegemer Mar Bui
Hegemer Mar; der komt de bui!

Rune lore:
Kracht van zelfvrdediging en van destructie.
Weerlicht en Donder.
De weerlicht en de donder
kondigen de regen aan die vruchtbaarheid brengt.

Thor 2
Thor op syn bokkewein Yslân, Reykholt Hotel

De liefde die je plotseling kan overvallen,
je in vuur en vlam zet
een geweldige uitbarsting van energie.

Paulus:
'Mij is een doorn in het vlees gegeven.'

Kruid: Het Huislook
Boom: de Eik

THE ROSE OF TRALEE

In Ierland, in deze dagen:
Verkiezing van 'The Rose of Tralee'

07.29. rose of tralee 7
Aoibhinn ni Shuilleabhain from Carnacon
Laureate Geofysica, dichteres, sjongster, skriuwster.
'Rose of Tralee' 2005 foto:www

The Rose of Tralee


The pale moon was rising
above the green mountains,

The sun was declining beneath the blue sea;

When I strayed with my love
by the pure crystal fountain,

That stands in the beautiful
Vale of Tralee.


She was lovely and fair
as the rose of the summer,

Yet 'twas not her beauty alone that won me;
Oh no, 't was the truth in her eyes ever dawning,
that made me love Mary,
the Rose of Tralee.


The cool shades of evening
their mantle were spreading,
And Mary all smiling was listening to me;

The moon through the valley her pale rays was shedding,
When I won the heart
of the Rose of Tralee.

07.29. rose of tralee 3
Siobhan, candidate Rose of Tralee 2007
Dublin but 'too familiar with the men-folk'
Foto: Weblog.

Though lovely and fair
as the Rose of the summer,
Yet 'twas not her beauty alone that won me;
Oh no, 'twas the truth in her eyes ever dawning,

that made me love Mary,
the Rose of Tralee.

07.29. Carnacon bonfire
Bonfire in Carnacon to celebrate Aobhinn

In the far fields of India,
'mid wars dreadful thunders,
Her voice was a solace and comfort to me,
But the chill hand of death has now rent us asunder,
I'm lonely tonight for the Rose of Tralee.

She was lovely and fair
as the rose of the summer,
Yet 'twas not her beauty alone that won me;
Oh no, 'twas the truth in her eyes ever dawning,
that made me love Mary,
the Rose of Tralee.
Iersk Liet
Songen troch in frou yn de bus
doe’t we yn Tralee oankamen.
1974

07.29. rose of tralee 2
Aoibhinn, Rose of Tralee, 2005
'The Irish Miss Universe'

07.29. Rose of Tralee 1974
In 1974 hoorden we in de bus
in samenzang 'The Rose of Tralee'.
Het lied bezingt de liefde van een soldaat voor een dienstmeisje
Als hij uit India terugkeert is zij overleden.

Liefde:

Maar nog onbeschrijfbaar, nog onuitgesproken.
De vlam moest de mysteriën bestoken
met hitte, smelten wat niet was gesmolten
en scheiden wat niet tot zichzelf kon komen
Afzondering, Dit is de Paradox
van liefde die niet anders is dan liefde.
Nachtboek.

Pyrus malus Abundantia
Ook bij de Familie Jansen
Glimmen de frisse appels

Leo Zeinstra's honden in de hondsdagen.
Hūnsdagen P.C.
2009 Hjoed is de baas nei de PC yn Frjentsjer.

KRONIEK

1018
Slag bij Vlaardingen

Graaf Dirk III 'Hierosolymita' 
verslaat met een leger Hollanders en Friezen
 het leger van de Bisschop van Utrecht
en de Duitse Keizer. 'Geboorte van Holland'
In 2018 Jubelfeesten: 1000 jaar Holland!

Hierosolymita: de Jerusalemganger
Als vreedsame pelgrim trok Dirk in 1005 of 1030
 via Keulen, Frankfurt enR egensburg naar Constantinopel
via Conya 'Iconium' naar Jerusalem. De Via Comitis.
Tegenwoordig 'the Soufi-Trail' genoemd.

07.29 Via Comitis
In blauw: de Via Comitis tot Konya

Omdat Sint Jacobiparochie en de Zwarte Haan
het uiterste noordwesten van het Europese vasteland is
wordt het Jabikspaad als start  geprezen.

1585
Inwijding van de Universiteit van Franeker.
De Frjentsjerter Hegeskoalle.

07.29. Universiteit Frjentsjer

'Op een snikhete dag, onder toezien van een zo grote schare
dat een groot deel van de gasten
buiten in de brandende zon moest blijven staan.'

Franeker Universiteit
07.29. Univ Frjentsjer.Gsegel
Segel fan de Bibliotheek van de Hegeskoalle
fan Frjentsjer

1752
Eerste nûmer fan de Ljouwerter Krante
'Leeuwarder Saturdagse Courant'
útbrocht.

1752 Ljouwerter Krante

PELGRIMAGE

Etappe LXXXVI

Op weg naar het einde der aarde:
Zas, Lago, Santiago de Oliveira,
 
Hospital.

29.07. Gal Buorkerij
Underweis nei Finisterra

Lonxe minha terra,
Lonxe, lonxe esta.
Que morinha tinho
que angustia me da.
Adeus rios,
Adeus fontes,
Adeus aguas de beber,
Adeus casa de meus padres
Nunca volverei a ver
A la minha terra
Chorai paxarinos
Ya no volverei.
Rosalia de Castro, 
Galicische vrouw in ballingschap,
 
Twintigste eeuw.

Vertaling:
Ver weg is mijn land, ver weg is het,
mijn hart is vol weemoed, vol pijn.
Adieu rivieren, adieu bronnen,
adieu leven schenkend water,
adieu huis van mijn vaderen.
Nooit zal ik terugkeren om mijn land te zien,
schreit vogels, ik zal niet meer terugkeren
 

07.29.Galicia Lucia
Eremita de Santa Lucia.
Ik lies hjir de Misse, allinne, op it bûtenaltaar,
wylst de fûgels songen.
2002.

07.29. Sint Olaf en st Jabik Pylgerteken
Pelgrimsteken
Sint Olaf en Sint Jakob.
Noorwegen.

Jabikskuier:

Rie, Minnertsgea,
Moaie Peal
Wier, Berltsum, Kleaster Anjum.
werom yn Rie.

Minnertsgea kij pylgerje mei
Kij begeliede altyd enthousiast de pylgers
Lyk hjir tusken  Minnertsgea en Rie.
Hja rinne mei rjocht lâns de Molkwei.

07.29.Milky Way Ulla Klomp
Ulla Klomp, de Melkweg, Milky Way. Foto JR
Tentoonstelling: Onder de Melkweg,
Sint Jacobiparochie 2009

It Doarp Wier
Yn de toer fan de tsjerke  in astronomysk oerwurk.
Yn it doarp stie eartiids de stins Lauta.

Lâns de Riestream nei it westen
rint in kreas fytspaad.

Kleaster Anjum
Mariën
berg te Aengum,
Reguliere kanunniken of Augustijner koorheren.

Het klooster is in 1256 gesticht
'door Sybaldus Epinga en zijne broeders Nanno en Sibrandus,
als mede door hunne nicht Ebel Scheltinga.'
Aan dit klooster is de naam gegeven van S. Mariaas-berg:
doch door de opkomst van de nieuwe Godsdienst
zijn de Kanonnikken genoodzaakt geweest
het klooster te verlaten.'
Gestichten en Oudheden 1723.
 

LITURGISCHE KALENDER

2012
Maandag na de zeventiende zondag door het jaar
zie 26 juli.

In een Heilig jaar van Santiago:
Donderdag in de zeventiende week door het jaar

Ex. 40: 16-21, 34 – 38
Bouw van de Tabernakel
en plaatsing van de Heillige Arke

29.07.Arke
De Arke mei de Cherubim, Germigny – der Prés
Karolingyske tsjerke  806
Kaart fan Jos en Gea  2005
De absis als Heilige der Heiligen

Psalm 84
De Pelgrimspsalm
De mussen en de zwaluwen
hebben een plaatsje gevonden.

Zwaluwen Berchmannianum
Zwaluwen, Berchmannianum.
Pater Guus van Hemert.

Jer. 18, 1-6: 
De pottenbakker.
Gij zijt als leem in de handen van een pottenbakker

Ev. Matteus 13, 47 – 53.
Het sleepnet met de vissen.

Conga Allerheiligste Tempel Synagoge
De ingang van het Allerheiligste van de tempel
Timpaan met een Schelp. Synagoge Beth Alfa

Psalm 84

Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen,
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

De Synagoge van Duera Europos

Conga duera Europos Westmuur
Westmuur, thora-nis, gericht op Jeruzalem.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Conga Duera Europos nis Westmuur
Thora-nis met Conga

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein

Conga Duera Europos Tempel I
Tempel en Tabernakel boven de nis.
Foto's: Yale University

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jerusalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan,
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Conga Cordoba
Kathedraal van Cordoba, vroeger Moskee
De Mirhab die naar Mekka wijst.
De Schelp die de Weg wijst.

Haiku:

Een aalscholver,
's nachts In de zee oplaagschietend,
Pikt er een ster op.

Yaha

Thor meunster Reykjv,
Thor deadet it seemeunster
mei syn bile.
Byld foar de Universiteit fan Reykjavik
2005

The Rose of Tralee
http://www.youtube.com/watch?v=royW0LZspXs


Reportage 'The Rose of Tralee'
http://www.youtube.com/watch?v=75lF49U_QFk&NR=1&feature=fvwp 

Het feest wordt bekritiseerd als overblijfsel
uit 'een Ierland dat geweest is'.
De verdrukking van de jonge meisjes.
Meisje die ongewild zwanger waren
werden als 'Maggy's' -Magdalena's-
in kloosters opgesloten.

www.ulla-klomp.de

De Melkweg

07.29. Univ Frjentsjer.Lsegel
 Klein zegel van de Bibliotheek
Academie van Franeker.