Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

10 juni

De Tsiende Dei fan Simmermoanne

06.10.St Margareth
 Sinte Margaretha mei kening Malcolm fan Skotlân

Scotia:

Heilige Margaretha,

Koningin van Schotland,
bekend om haar liefde voor de armen.

Lourdes 2010
06.10 Margareth Sc.

Saint Margareth, Queen of Scotch
Patron Saint of Scotland
1093

Gallia:
Saint Landry
Bisschop van Parijs
 
657.

Yn 1926
Stoar op dizze dei
De boumaster en tsjinner fan God
Antoni Gaudi i Cornet

Antoni Gaudi 06.10.1926
Antoni Gaudi 1852 - 1926

Bloemen van de dag:

Iris pseudacorus

Giele Lis, Gele Lis
Festkalender aus Böhmen.

Iris pseudacorus
Iris pseudacoris

Campanula latifolia 
Breedbladig klokje
'Blue Bells of Scotland'

Breedblêdklokje
Bloeit yn Boalsert yn dizze dagen
ûnder de boekebeam

Epilobium augustifolium,
wilgenroosje
Tieneblommen

Sedum acre,
Muurpeper
Oerfloed, goudgêrs
Komt yn bloei lâns diken en grêften

Sedum acre 1
Goudgers op Breesândyk
begjint te bloeien

Bryonia diocia,
Heggenrank begint te bloeien.
Bryona, 
Wylde Hagerank

Ev. Brionia diocia
Evangelarium JR 1983 Bryonia diocia

Wilden Wyngaert

Den wortel wordt gestamt om waeter uyt te krygen
Maeckt weeck den camerganck
gestapt met wyn en vygen.
Hy scheyt geronnen bloedt, op nyn-naegels gedaen
Doet sweeren en het zeer der nagels hast vergaen,

Den wortel geeft een sap voor taaie voghtigheden
Om gal en ander sleym te jaegen naer beneden,
Met mastiek en Caneel soo wort dit sap verteert
Opdat de maege niet door dit wort omgekeert.

Besmetheyt, swymeling of welde hooftsgebreken
Syn dickwils door dit sap seer wonderlyck geweken.
De vruchten van Brion die op de huyt geleyt
Die doen van ruydigheyt de handen syn bevreyt,

Den wortel ertenmeel can een claer huyt verleenen,
Den wortel uyt het vleesch,
trekt splinters, pylen, beenen,
Die in de lommeringh comt van dit cruyt te staen,
Die sal den Blixem niet vermogen doot te slaen.
Uit: Den Nederlandschen Cruythof 1716

Humulus lupulus hopranken 1

Hopranken, Humulus lupulus
Een van de snelst bewegende planten uit onze flora.
De ranken draaien zo snel rond
dat het bijna zichtbaar is.

Humulus lupulus hopranken 2
Humulus lupilus.hopranken

DE ZOMERVLINDERS KOMEN

De Distelvlinder 
komt uit het zuiden aangevlogen.

Distelvlinder
Stikelflinter yn Seisbjirrum 2007

Vanessa cardui
De Stikelflinter komt oer de seedyk
Ek de Atalanta fljucht.
 

Giele Lis Ev.
Giele Lissen 1979

Dag van de Gele Lis

Schwertlilië, Wasseriris 'Franse Lelie'
Symboliek van de Iris, de Lis.

Over de oorsprong van de 'Fleur de Lis'
bestaat een veelheid van sagen, legenden
en diepzinnige theorieën

De Franken voerden padden als totemdier
Koningin Radegunde zag in een droom een monnik
die haar de gele lis als nieuw symbool aanwees.

France, Royaume.
Royaume de France

Clovis moest bij Keulen voor de Allemannen vluchten
Hij zocht een plaats vinden om door de Rijn over te steken.
Hij zag een zandbank met gele lissen
en bereikte veilig de overkant.

Clovis vocht tegen de Allemannen in een moerassig gebied
met veel moeite wist hij de overwinning te behalen.
In het moeras bloeiden overal gele lissen.
De koning en zijn strijders bevestigden
bloeiende lissen op hun helmen en het paardentuig.

06.10. Les Bleux en Allemagne
'Les Bleux iront en Allemagne'
9 juin 2006; La Coupe du Monde.

Lodewijk de heilige, zich gereedmakend
voor de overtocht naar Palestina,
plaatste drie gouden lissen op het blauwe kleed
van de vaandels. 'Les Bleux' - of 'Bleus'
Geloof, Wijsheid en Heldenmoed.
'Fleur de Louis' - 'Fleur de Lis'

Symbool van Ridderlijkheid:
De bladeren: het zwaard.
De bloem: het edele zuivere hart.

Lelies graf Laooons Mus.Sparta
Grafmonument met palmetten
en leliemotieven.'Laconian'
Museum Sparta

Iris: de vrouwelijke Hermes.
Irissen bekronen de boden der goden.
'Iris' is de regenboog:
de veelkleurigheid van de 'hemelse' bloemen.
Op vrouwengraven plant men in het oosten irissen.
Symbool van liefdessmart. 

Lelie, koningtroon Denemarken
Fresco uit Denemarken
Koningstroon met lelie's

06.10.10 trias
Trio et Visitatio, Barcelona 2009 Gaudi.

Japan:
 
‘Precies op tijd zijn dag.’
Vandaag oefenen in punctueel zijn.

06.10.Mariage
Sacrement du Mariage, France.

LIEFDE

Liefde is niets dan daaglijks verder gaan
Door dorre woestenijen
Om na den nacht saam moe weer op te staan
Uit duistere valleien.
Liefde is niet een wijdverklaard begrijpen
Een stijgen tot het licht,
En niet oneindig zijn en ook niet rijpen
Tot innerlijk gezicht.

Want leven is geen vast geluk,
maar een rampspoedig
Dolen in ‘t labyrint van de gevoelens;
wie de weg weet is hoogmoedig
als onervaren kind.
Liefde is alleen elkander droef verdragen
Als vrouw en man:
Twee vijanden die toch elkaar schragen
Zo nu en dan,

En, daar God voor hun wanhoop en hun vragen
Geen heul, geen antwoord heeft,
Soms naar de eeuwigheid de zweefvlucht wagen
Die een omhelzing geeft.
Jan Jacob Slauerhoff

Dokkum, trouwzaal
06.Dok. Trouseal 1
Stêdhûs fan Dokkum
De Trouseal.

Dokkum is een oude stad,
Een oude stad boven maten
Daarom verkoopt men anders niet
Als taai en ook granaten.
Ald sechje

Joden Brug van het Leven
Joodse 'Brug van het Leven
Het Huwelijk als hoogtepunt.

Helgoln 4 Polonaise 1
Helgolân - Helgoland, Heligoland,  Hilgelân, Deät Lun
Friesen droapen 2010 Foto's hjir klikke!

Haiku:

De dize lûkt op.
Sinneljocht,
in see fan grien.

Ai

‘A swarm of bees in June
Is worth a silver spoon.

Scotia 1975 train 2
Schotland 1975, Station

The Blue Bells of Scotland

Chorus:
Oh where, tell me where,
Does your highland laddie dwell?

He dwells in merry Scotland
At the sign of the blue bell,
And it's oh, in my heart,
How I love my laddie well.

His bonnet is of Sax'n green
And his waistcoat is of plaid,
And it's oh, in my heart,
How I love my highland lad.

Ho ro my nut-brown maiden,
Hee ree my nut-brown maiden,
Ho ro ro maiden,
for she Is the maid for me

Her eye so mildly beaming,
Her look so frank and free,
In waking or in dreaming,
Is evermore with me.

O Mary, mild-eyed Mary,
By land or on the sea;
Though time or tide may vary
My heart beats true for thee.

Scotia 1975 train 1
Scotland: Traintrack to Kayle de Loghais. 1975

And since from thee I parted,
A long and weary while;
I wander heavy hearted
While longing for thy smile.

Mine eyes that never vary
From pointing to the glen
Where blooms my Highland
Mary Like wild rose 'neath the ben.

And when the blossoms laden
Bright summer comes again;
I'll fetch my nut-brown maiden
Down from the bonnie glen.

06.10.Peregueux.St Front
Perigueux Saint Front, 1972

PELGRIMAGE

Etappe XLV

Van Thiviers via Savignac
naar Perigueux.

Perigueux koepels
Koepels Perigueux

PERIGUEUX

Hoofdstad van de Périgord

De Kathedraal van  Saint Front
in de stijl van de Apostelkerk
in Constantinopel.

06.10.Perigueux Justice
Perigueux, Palais de Justice
In de klassicistische stijl van Sint Jabiks' Groate Kerk
en de Porta Santa van Santiago

Zestienhonderd kilometer op reis.

06.10.Perigueux Fte Qb
Fête de Quebec in Perigueux
'Troch seeën skaad en lânnen...'

Quebec Canada
Vlag van Quebec, een vroegere Franse kolonie
Die de Fleur de Lis in ere houdt.

Martinikerk, Bolsward
06.00.Koarbank Noard
Koorbanken van Bolsward
'Longen van de kerk'

De Koorbanken

Ze waren allemaal nog rooms
de twijfelaars en de getrouwen en
blij met alle overdaad: profeten
narren en verleidelijke vrouwen,
een proeve van het daaglijks leven die,
de koorgestoelten sierde.

Rommert had zijn deel gemaakt
een opdracht, goed betaald,
mits mooier dan de Sneker banken.
Dat de duivel hem een handje hielp
dat hoorden ze pas later toen Hinke op het
monster wees dat zij onschadelijk maakte.

Zijn zeven koppen - krijsend als katten,
ratelend als slangen, dreigend en lust-
had ze volgepropt met blauwig taaie oliekoeken.
Na de strijd die zeven koppen streden,
met verbeten razernij, bleven enkel maar
wat lellebellen en een afgrijselijke stank.

Dat in een donderslag een stem
vanuit een vreemde verte
de Bolswarders de naam van
oliekoeken gaf, dat deerde Rommert
niet en alle anderen hebben hem
zijn handel met de duivel maar vergeven.
Aggie van der Meer 2005

06.10.Rommert en Hansje
De Duivel komt zijn loon halen.
Nico Bulder in 'Friesche Sagen' 1934.


Scotia 1975 Thistle
Scottish Thistle

Scotland the Brave
Words: Cliff Hanley

Hark, when the night is falling
Hear, hear the pipes are calling
Loudly and proudly calling
Down through the Glen.
There where the hills are sleeping
Now feel the blood a-leaping
High as the spirits
Of the old highland men.

11,Piper 5
Graham Lowlanders Pipes and Drums, Taptoe Leeuwarden 2001

Chorus:
Towering in gallant fame
Scotland my mountain hame
High may your proud standards
Gloriously wave!
Land of my high endeavor
Land of the shining river
Land of my heart forever
Scotland the brave! 

Scotia 1975 Logh 1
Scottish Landscape 1975

High in the misty highlands
Out by the purple islands
Brave are the hearts that beat
Beneath Scottish skies
Wild are the winds to meet you
Staunch are the friends that greet you
Kind as the light that shines
 From fair maiden's eyes.
Chorus

11,Piper 4

'Loudly and proudly calling
High as the spirits
Of the old highland men.'

Far off in sunlit places
Sad are the Scottish faces
Yearning to feel the kiss
Of sweet Scottish rain.
Where tropic skies are beaming,

11,Piper 3

Love sets the heart a-dreaming,
Longing and dreaming
for the homeland again.
Chorus

Scotia 1975 Logh 2
Scottisch landscape 1975

Auld lang Syne

Should auld aquantance be forgot
and never brought to mind
Should all aquantance be forgot
and days for auld lang syne
For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We’ll drink a cup of kindness yet
for auld lang syne.

Populaire tune
fan de 'Ljouwerter Lillepipers'

11,Pipers6
Graham Lowlanders Pipes & Drums, Leeuwarden

Liturgische Kalender

2013
Maandag in de tiende week door het jaar
Zie 6 juni

In een Jacobusjaar:
Donderdag in de Tiende Week door het Jaar

Gaudi, Veraïcon
S.Fam.ext.P. Veronica Moarnsljocht 2
Barcelona, Sagrada Familia: vooraan Veronica
Doek met het Gelaat van de lijdende Christus.
Sainte Façe

2 Korinte 3,15-4,1-6
Het stralend gelaat van de Christus.

Psalm 85 
Gods Glorie komt bij ons wonen.
Trouw zal uit de aarde ontspruiten.

Lelie - Spruit
06.10. Nt, Barcelona
Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya
Romaanse schilderkunst
Leliemotief, spruitend, bloeiend graan.

1 Koningen 18, 41-46
'Ik hoor reeds het kletteren van de stortregen.'
Elia snelt voor Achab uit tot Jisreël.

Martini Preekstoel roas
Martinikerk, Bolsward Preekstoel, roos.
"Gij omkroont het jaar met uw zegen"
Simmer

Psalm 55
Gij maakt de akkers klaar voor de oogst.
Zo is heel het jaar omkranst met uw gaven.

Sagrada fam, ext. t.nt
Sagrada Familia: Fiale van het schip.
Werk van de Japanse architect
Etsuro Sotoo.
Het rijpende graan.

Matteus 5, 20-26
Eerst de verzoening,
dan pas de gang naar het Altaar

Vanouds: Octaaf van Sacramentsdag

Martini sd
Franeker, Breedeplaats met Martinikerk

Kosterboek Franeker Martinikerk 1530:

'Dat infra octravas venerabilis Sacramenti
ende Visitationis Beatae Mariae
ter metten ende ter Vesperen geluyt worde.'

Een verwijzing naar het luiden
tijdens de bloei van het graan
of naar het 'midzomerluiden'.

Sagrada fam, 1925
Sagrada Família 1925
Gaudi zag één toren gereed.

Tanka:

Kamakura-
een Boeddha mag hij zijn,
maar ook een knappe man:
Sakyamuni,
tegen de bomen
in hun zomergroen.

Akiko Yosano

Corries: Flower of Scotland
http://www.youtube.com/watch?v=Vyx1xeZo_tk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XZuq_mMDg20&feature=related
Scotland the Brave - yn Tirol -

http://www.youtube.com/watch?v=GXGVFJqSqqg&feature=related
Scottish Songs 'The Corries'

06.Dokkum wapen
City of Dokkum

Hilgelân - Helgoland - Foto's

06.10. Fleur de Lys
Fleur de Lis
France