Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

20 maart

De tweintigste dei fan Foarjiersmoanne

In een schrikkeljaar:
 begin van de lente.
-2012-
anders: laatste Dag van de Winter

In Frisia:

Sint Wolfram,

Vulfrannus
Apostel van West - Fryslân,
dy’t sûnder sukses prebearre
de Fryske kening Redbad te doopjen.
700

Koning Radboud weigert de Doop
03.19. Wolfram Redbad
Redbad wegert de Doop

Saint Cuthbert of Lindisfarne
Bishop of Durham
685

03.20. Cuthbert Żnderweis
Saint Cuthbert a sailing

Zalige Jonas Baptista di Mantua
O.Carm
1516 

03.20. Karmelhillige
Sillige Jonas Baptista 
‘Mijn God en mijn al”

Orthodoxen: Photinia,
de Samaritaanse vrouw
met haar acht zonen, martelaren,
in het jaar 66.

03.20. Ingels Kr√ļs
Kruis, Engeland, 600

1942

In Kamp Amersfoort overlijdt
Ds. Dirk Arie van den Bosch
schrijver van:
'666, het getal eens menschen'

03.20.DA vandenBosch1
Ds. D.A.van den Bosch leert over het getal '666'.

De eerste Predikant-Martelaaar
van de Nederlands Hervormde Kerk
in Wereldoorlog II.

03.20.DA vandenBosch2
Ds.van den Bosch preekt,
 in Kamp Amersfoort voor de 'Kampgemeente'. 
Bevrijdingsvenster van Dirk Bode
 in de Duinzichtkerk van Benoordenhout.

Zijn nagedachtenis zal in mijn hart steeds levend blijven.
Het gezang 300a heeft altijd zoveel kracht gegeven.
D.W.Folmer.

Gezang 300A

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

NAAMDAG

Wolfram: Wolf en Raven
Irmgard.
Jonas

03.20.fisken Nippon
Tempelkarpers in Japan

TRADITIES

Islam 2008:
2007: 31 maart
Id-ul-Maulid
in Marokko: Maulud an Nabi

Geboorte van de Profeet
Er wordt een haan geofferd.

Hoanne, Frysk
Fryske hoanne, Coque Frison

Overal in de Marokkanse dorpen
kraaien vanmorgen de hanen.
Voorpret voor de gelovigen.

NATUURKALENDER

Viola canina
Postzegel Great Britain

Bloem van de dag: 
Viola canina,
Hondsviooltje
It Fjildfioeltsje.

‘De anemoon toont haar kindergezicht’.

03.20. Anemone coronaria
Anemone coronaria
yn Woarkum wer folop yn de winkels

Soms wordt het vandaag  20 graden

Dier van de dag: de Eidereend,
"Bird of Saint Cuthbert"

03.20.Eiders
Eidereenden, kaart 1975

Meerts sneewater:
Rooms wijwater.

In vroeger tijd werd sneeuw,
die in maart was gevallen,
gebruikt voor het wijwater van Pasen

Op Sint Jonas
Komt dikwijls vuur van pas.

TRADYSJES

03.19. Kening Redbad
 
'Radboud' Kronyk fan Winsemius

Kening Redbad

In goadesoan seistû?
Woloan hy is't!
Frou Frija joech him moaiens,
Thor de krêft, en Odin, hoopje ik sil macht him jaen
- De macht dit lân, Great Fryslâns keninkryk,
To meitsjen ta de master oer al't folts
Dat om en nêst ús wennet, oer de sé
Safier dy giet fan Pikt'n heitlân oan
It skom-wiet bercht oan de roppende ich yn't Noard
Hwent hy scil Fryslân meitsje in ivich lân
Us freunen boarch en rom, ús fij'nen skrik,
En hy scil hearskje yn Fryslâns goud'ne tiid.
Douwe Kalma "Aldgillis"

03.20.Wolfram en Redbad
De fertribele doop fan Kening Redbad
Wer binne myn foarâlden?
As hja net dope binne: yn de hel.
Dan wol ik by harren wêze!

Old Frisian Flag, Alt Friesische Fahne
Bannière Frisonne ancienne.

Friese Banier 1400
Frisia, Fryske Banier 1400
Friese Vlag 1400, Brabantse kroniek

Ald Fryske Flagge.
Twa geande lieuwen 'leoparden'
Besiedde mei duiten.

Fierd troch de Hartoch fan Gelre,
'út Redbads' laach, om 1400

West Frisian Flag
West Frisia
De nieuwe Westfriese vlag
- 'officieus' vastgesteld in 2008-
met de twee 'leoparden'.

Frisia leo-draco w-p
Vikingschild met twee draken
Mogelijke voorouders van Redbads 'twee leeuwen'
Gustaaf Frederik 'Gust.' van de Wall Perné, 1911
'Friese Kleuren':JRWal.

Bayeux draak skyld
Tapijt van Bayeux, Schild met draak.
en met drie nagelkoppen.

Vikings striidbea
Bea foar de striid fan in Viking
Yslân 2005

Houd je hart van de ochtend tot de avond 
en van de avond tot de ochtend
vrij van de boosaardigheid jegens wie dan ook.
Termizi, Soefiwijze

Fraxinus fallen
Gevelde essen achter het weeshuis 2006

DE LEVENSWEG

De Jongen

De jongen is de dageraad
Zijn lichaam waterdicht en lenig
Waterman. Zeehond tweebenig.
 
Zeegroen zijn ogen, levend zaad.
Onverwacht uit het water geboren.
Nog vol van verte en zeegeruis.
Overstemmen slapend in zijn oren
De vloed van vroeger,
dansend in zijn buik.
De nacht wacht en de dag wacht,
en de oude duinen bewegen
hun kruinen luisterend.
Het wachten is op zijn hart.
Zijn hart klopt luisterend.
Huub Oosterhuis

Bern Georg oan See
George grüsst Sturm und Meer.

De Kerk
Je zit er.
Je zingt er.
Je bent er.
Je was er.
Je verveelt je.
 
Je kijkt naar een beeldje.
Patrick, 11 jaar 

03.21. Poalske mistsjinners
Torun, Polen
Mistsjinnerkes fan 'e Swati Jakub.
1992

PELGRIMAGE 

Pelgrimstocht om de Pool
Via Circumborealis
Fan See ta See, troch de USA

03.20 PennsylvaniA
Pennsylvania

Van Chattanooga naar Lancaster, Pennsylvania
'Amish Country'

Land van de 'Pennsylvanian Dutch'
Duitse, Nederlandse en Friese, meest
doperse gemeenschappen in rijke variatie.

03.20 TREE OF lIFE

Gesticht door William Penn in 1682
Penn streefde naar goede verstandhouding
met de oorspronkelijke bewoners.

VEERTIGDAGENTIJD

2012:
Dinsdag in de vierde week van de veertig dagen
zie 16 maart
 
Quaresima Romana:

Hebd IV feria Sabato.Q.IV,VII.
Zaterdag in de vierde week van de Veertig dagen
Statio in San Nicola in Carcere

Thaborsnein 2011
03.20.2011 Thabor
2011 Tweede Zondag van de Veertig Dagen,Thabor
zie 28 februari. link

San Nicola in via
San Nicola in Carcere vanaf het Capitool ,2005

Circumdederunt me gemitus mortis
dolores inferni circumdederunt me.
Psalm 17, 5-7.

Quadragesima Arbor Altare
Kerk als Paradijs
Het altaar 'Christus' als Boom des Levens.

Boekebeam Bolsert 02.27.08
Bolserter boekebeam
150 jier âld


Jeremia 11, 18-20
Zij kappen een boom in volle kracht.
God van de hemelse machten,
uw oordeel is rechtvaardig.

Iperen beammen 03.20
Ulmus campestris, Ieperen beammen
2005, de Bolserter Iepen geruimd

Psalm 7
Vlucht naar God
Hij is een rechtvaardige rechter.

O Heer, mijn God, volzalig Wezen,
'k betrouw op U, wien zou ik vreezen?
Red mij hulpvaardig uit den nood,
eer mij mijn vijand breng'ten dood!
Geef mij ten roof niet in zijn handen,
die mij met felle leeuwentanden
verscheuren zou door wond op wond,
wanneer ik geen verlosser vond.

Evangelie:
Johannes 7, 40-53.
Komt de Messias soms  uit Galilea?
Nikodemus verdedigt Jezus.

San Nicola porta
San Nicola in Carcere, porta
San Nicola al sinistra

Haiku

Heel zacht raken de
staartveren van een fazant
aan een viooltje.

Nao-jo

03.20.Yggdrasil
Yggdrasil
Jugendstil
Onder de boom de drie nornen bij het oog van Odin
Van de Wall Perné 1911.

Website Kamp Amersfoort
www.kampamersfoort.nl

Roger Miller: King of the Road
http://www.youtube.com/watch?v=rhApYxZisBI&hl=nl

Psalm 7 in de U.S.A.'Bluegrass church'
http://www.youtube.com/watch?v=FD6fh2l_tyQ

De sinne ferlit it teken fan de Fisken.
.
http://www.youtube.com/watch?v=9TxRZUNRMAU
Wat de toekomst brengen moge, Jacqueline van der Waals
Bovenkerk in Kampen