Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

26 juni

Seis en Tweintigste Dei

fan SimmermoanneHILLIGENKALINDER

Werelderfgoed
06.26. Waadsee 1
2009 Waadsee Wrâlderfgoed!

Yn Rome:
H. Joannes en Paulus 
Martelaren.

06.26. Mart. Paulus Balbo Roma
Heillige Paulus de Martelaar
Museo Balbo Roma
JR.2005 

In Saloniki:
Heilige Kluizenaar David
 
De Dendriet
“boombewoner”

Hellas Salonici icon Elias
Osios David

Zeventig jaar lang
Woonde David
in een Amaldelboom in Thessaloniki
540

Yn 1973 wie ik dêr,
op de foarjûn fan it feest,
mei Gerard Oostveen.

‘Wanneer begint het?’
“Als de Papas komt.”

Hellas Saloniki tsjerkje Elias wachtsje
Wachtsje 1973 JR, deiboek skriuwende.
foto: Gerard Oostveen.

KONDAKION

Gij waart gelijk aan een altijdbloeiende lusthof,
Die rijkelijk de vruchten der deugden draagt,
En waarin gij woont als een lieflijk zingende vogel
omdat gij het paradijs in uw hart draagt.
Want gij waart een verblijfplaats
 
van de Boom zelf van het Leven:
Christus, onze Heer.
Gij voedt ons met de vruchten van Zijn genade
En plant dezer boom ook in onze harten.
Bid altijd voor ons,
Alzalige Vader David.

Hellas Saloniki klokken
Osios David 1973
Heech boppe Saloniki

In de Nederlanden:
de Ierse monnik
 
Corbican,
 
in de zevende eeuw.
Pelgrim in de "Low Countries"
 
een vergeten oerboodschapper.

St. Virgilius
Bisschop van Trente
Trentino, Trient
Martelaar
in 405

Walde Virgilius
Sankt Virgil von Trient
Unsere Liebe Frau im Walde
Deutschnonsberg
Patroon der klompenmakers.

Tirol Klomp
Attribuut van St. Virgilius:
de Klomp 'Holzschuh'
Museum Schloss Tirol
bij Meran.

Saint Anthelm

Ss. Giovanni en Paulo
Basilica van Joannes en Paulus in Rome
Onder de basiliek bevindt zich
de woning en de huiskerk van de martelaren.

Maria Ikoan Hodigitria 
Yn Constantinopel ‚
Hja dy’t de wei wiist’
Hja ferskynde oan twa blinen
dy’t it sicht werom krigen.
By de ikoan waard de Akathist Hymne
songen yn de fyfde wike fan de fêste

06.26.Hodigitria
Moeder Gods Hodigitria
'Zij die de Weg wijst'
1660

Bloemen van de dag:
Sonchus coerilus en Sonchus oleraceus,
 
Melkdistel

Sonchus oleraceus Slachte
Sonchus oleraceus, molkestikel
oan de Slachtedyk 2008

Melkdistels, molkestikel, kninestikel,
skerpe stikel.

Blommehaikû:

De dopkeblom
Hevet yn de simmernacht
Har wite trompetten.

JR 2005
Digitalis purpurea alba

Solanum  tuberosus,
Aardappel
De aardappels bloeien.

06.26.Bintsje Woudwijk
It Monumint foar Bintsje
Yn Sûmar
Anne Woudwijk

Hamelen:
Dag van de Rattenvanger.
Pied Piper’’

06.26.Otter
2006: De otter werom yn Fryslân!
Utset yn de Rottige Meente.

In Zweden:
Midsommardagen 'in een Jacobusjaar'
Zaterdag het dichtst bij 21 juni.

HEAMIEL BOALSERT

Seizoenarbeiders uit Westfalen om 1900

06.26.Ungetiid Blomkamp 1900
Boerehúshâlding mei de 'mieren'
of 'Hannekemaaiers' meast út Westfalen.
Nei in 'heamiel' fan riis mei rezinen en in slokje
gyngen hja op hûs wer oan.
Aldekleaster 1900

Bolsward Heamiel 2008
2008 Gea Venezuela
Dûnsers út Venezuela, 2008

Wooden shoes
10.04.Bollet.2007.Klompeman
Klompen verkoper in Bolsward

10.04.Bollet.2007.Klompekeapman
F. Kuipers van de Klompeskuorre yn Warkum

Tarascon in de Provence:
Vandaag en morgen:
Feest van het Tarasque-monster
dat door de Heilige Martha werd verslagen.

KRONIEK

1491
Buwn fenne Fetkeapers ijn Eastergo
mey Grinz
Friesch Jierboeckjen 1831

Pelgrimage naar Santiago

Etappe LIX

Saint Jean PdP
Saint Jean Pied de Porte

06.26 Mdm Dubril
Madame Dubril plaatst het stempel.
De pelgim is geaccepteerd als waar en betrouwbaar.

Van Saint Jean Pied de Porte,
over de Pyreneeën,
 
naar Roncesvalles

Navarra Roncesv Pyreneeen
De Pyreneeën

Santiago nog 713 kilometer.

De pelgrims trekken over de Spaanse grens,
wenen over Roeland,
plaatsen een kruis op de pas
en gaan naar het klooster van Roncesvalles.

Navarra Krúsberg
De heuvel fan de Krúsen

Roncesvalles:
"Dal van de meidoorns"

68 Teufelsschlucht 1970
Stûneboek 1970 'Teufelsschlucht' Psalm 27
Dominus illuminatio mea, quem timeat?
De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?

Es liegen fünf Berge im Welschen Land
die sind die Pilgram wohl bekannt
Der erst heisst Runzevalle
und welcher Bruder darüber geht,
die Backen werden ihm schmale.

06.26. Bunian Rotsen
John Bunyan,
de Pelgrimsreis:
‘De heuvel de moeilijkheden’

Het dal van tranen

Pyreneeen Jabkspaad
Paadwizers op Roncesvalles en Hagedoarns

Canon:

Hoort Roeland die zijn horen blaast!
Men hoort hem overal.
Wie komt hem te hulp?
Zie Roeland alleen
houdt stand by Ronceval.

De Pelgrims zingen
met het gezicht naar het noorden
het "Salve Regina":

Salve Regina
Mater misericordiae
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules, fili Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tuae,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Maria.

Wees gegroet Koninginne,
Moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, kinderen van Eva.
Tot u smeken wij zuchtend en wenend,
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen.
En toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete maagd Maria.

Daarna keren ze zich naar het zuiden
en roepen Jacobus aan.

Navarra Roncesvalles Abdije 1
Sjoch de Abdije fan Roncesvalles!

SIMMER YN FRYSLAN 2007
Mei Omrop Fryslân.
Start op it Jabikspaad.

Sint Jabik Groate Kerk
De Groate Kerk in Sint Jabik

Earste Etappe
Fan 'e Groate Kerk in Sint Jabik
nei de Swarte Hoanne. 'De Swarte Hoeke'

Zicht op de Waddenzee, de Waddeneilanden
Terschelling en Ameland
Daarachter de Noordzee, het Mare Frisicum
uit het boek van Turpijn

2009
Juist vandaag is de Waddenzee
tot Werelderfgoed geproclameerd.
'Ecological Sanctuary'

Del Prado en Romein

Prado-Romein
Boppe: Sint Jabik op it Bildt. 1842
Midden Jabikswegen en Molkwei
Under: Plan Sint Jabik yn Galicië. 1792

From the 'Mare Frisicum' Frisian Sea,
to the Atlantic Ocean, Finisterra.


De Groate Kerk is yn 1843 boud troch
Thomas Romein yn in foarm dy't de nea boude
Hillige poarte fan de Kathedraal fan Santiago
liket te sitearjen.
Koe Romein de plannen fan Melchior de Prado
of moatte we hjir tinke oan 'hillich tafal'
of 'intelligent divine'?

Jakob Wassenaar
'Jabik fan de Dei'

Tjerk Bosje 'de Strandmeester'
"Dit is hier in begin fan de wereld."
'Initium Terrae'
By Santiago leit 'Finisterra'
It ein fan de wrâld.

et.03.Swarte Haan café
Swarte Haan

Griekenland 1973

Hellas Saloniki tsjerkje
Tsjerke fan de Hillige Elias Saloniki 1973

Het kerkje leek op het eerst gezicht schuurachtig:
het plafond boven de ingang was gestut met dikke palen,
De kalk was bijna totaal van de muren gekruimeld.
Langzaam keerden we ons om naar de iconostase:
Een koude rilling beving me: twee ogen, tintelend van leven
keken me vanuit de absis aan.
Het waren de ogen van de Pantocratoor.
in een ontzettend mooi mozaiek.
1500 jaar geleden had men het gemaakt
Het gezicht van de Pantocratoor was zó menselijk, zó natuurlijk,
zo ongedwongen en zo ongeforceerd
alsof men het van licht te bewerken klei had gemaakt.
Maar juist in zijn natuurlijk ongedwongenheid
was Hij heel goddelijk, omgeven door de symbolen
van de vier Evangelisten.
Gerard Oostveen
1973

Athos wachtsje
Afscheid van de Heilige berg Athos

LITURGISCHE KALENDER

2012
Dinsdag in de twaalfde week door het jaar.
zie 22 juni

In een Jacobusjaar:

Zaterdag in de XIIweek door het jaar

Genesis 18, 1-5
Abrahams gastvrijheid
onder de eikeboom vam Mamre.
Over een jaar zal Sara een zoon hebben.

Lucas 1, 46-55
Lofzang fan Sacharias

Klaailieten 2, 2-19
Het verwoeste Jeruzalem.
Gebed om leven voor de kinderen.
Het volk in Ballingschap.

'Roep met uw hart tot de Heer
de schutsmuur van Sion'.

Psalm 74
Denk Heer aan uw verbond
Vergeet niet achteloos
het leven van uw kleinen.

Evangelie:
Matteus 8, 5-17
De Centurion en zijn knecht.
'Heer ik ben niet waardig dat Gij komt onder mijn dak
maar spreek en mijn knecht zal gezond worden.'

2011: In Nederland Sacramentsdag.
In andere landen: Dertiende zondag door het jaar.
In Lübeck: Zaligverklaring van de Martelaren
van Lübeck.


Athos Russicon
De veerboot vaart het Russicum voorbij,
een der grootste kloosters,in 1973 vrijwel onbewoond.

06.26 Wier stien
Waddenzee op de Werelderfgoedlijst.
Zeewier bij eb.

Haiku:

It wier dekt de stien,
de moanne lûkt yn it súd,
de ebstream fâlt stil.

Rav 

09.20. Orlando slach
Gustav Doré: Slag by Roncesvalles
In: Orlando Furioso
'Razende Roeltje'

Salve Regina
http://www.youtube.com/watch?v=d5p_U8J0iRQ

KLOMPEN
www.degoedkoopsteklompenvannederland.nl

De Ynspiraasje fan Swarte Hoarrne

De Schelp, Sido Martens
http://www.youtube.com/watch?v=
OE5C60fmMcs&feature=related

Op de Swarte Hoarne opnommen

Finisterre de la Frise
'Landscape'
http://www.youtube.com/watch?v=aHEiNOBmXyI&feature=related


Mark Terp, Jep en Pie
 '"Well known Dutch place of Marian apparitions.
Porta ceali gallus nigrum in Zwarte Haan
(county Het Bildt in the province of Frisia in the Netherlands).
'Amsterdamse, Pseudo Roomske, Underground'