Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

8 december

Achtste Dei fan Wintermoanne

Hoogfeest

van de Onbevlekte Ontvangenis

van Maria.

"Maria Immaculata"

12.08.Immacul.Murillo
Immaculata, Murillo 1678

In Spoleto:
H. Fabinus.  

In de tweede eeuw

In Frankrijk:
St. Romaricus:
 "Saint Romary" v. Luxeuil

H, Eucharius,  
eerste Bisschop van Trier,  
leerling van Petrus.  
Tweede eeuw.

Bloem:
Witte lelies.

Lilium candidum
Lilium candidum
Een 'klassieke'bloempostzegel

Vrucht:
Punica granatum:  
Granaatappel

12.08.Punica granatum aurea
Gouden granaatappels

Vaak volgt nu een week  van vorst en kou.

12.08.V.Brutsen reiden
Winter 2005 aan de Elbe

Maar:
"Vloeit nu nog het sap in de berk
Dan wordt de winter niet sterk."

Japan:
Geboorte van de zonnegodin
Amaterasoe  

In Kyoto:
Gion Odori, dansfestival,
 verzorgd door  Geisha's en maiko.
Ook Hari no Kuyo:
vrouwen in mannenrollen

Conceptio TvHolstein
Conceptio
Toos van Holstein:  

Zen - Boeddhisme:
Verlichting van de Boeddha

Kyoto gouden timpel
Gouden tempel in Kyoto
Kaart 1988

In Zuid Mexico:  
Maya moedergodin
 Ixchel
Zegen van boten en akkers

Yn Beieren, Bavaria:
Maria Knotenlöserin
'mei Rafaël, Tobias en Sara'

12.08 M. Knottenlöserin
Maria Knotenlöserin

Vandaag beginnen in Italië
 de voorbereidingen  
voor het opzetten van de Kerststal.

The Angel Gabriel from Heaven came

The angel Gabriel from heaven came
His wings as drifted snow,
his eyes as flame
'All hail' said he 'thou lowly maiden Mary.
Most highly favour'd Lady:
Gloria!'

'For know a blessed Mother thou shalt be.
All generations laud and honour thee.
Thy Son shall be Emmanuel by seers foretold.
Most highly favour'd Lady:
Gloria!'

Then gentle Mary meekly bowed her head.
'To me be as it pleaseth God' she said.
'My soul shall laud and magnify His holy name.'
Most highly favour'd Lady:
Gloria!'

Of her Emmanuel the Christ was born.
In Bethlehem all on a Christmas morn.
And Christian folk throughout the world will ever say:
Most highly favour'd Lady:
Gloria!'

KRONIEK

Overleden te IJlst
de alombekende Wiebren Lolkes
in de wandeling genoemd Lytse Wybren,
gehouden voor de kleinste man in heel Europa,
zijnde zijn lengte 2 voet, 2 duim Rhijnlandse maat,
oud bijna 72 jaar, gehuwd 29 jaar. SDK

1944
'De Kraak'
It ferset - de gearwurkjende Fryske knokploegen-

hawwe 39 finzenen befrijt  yn Ljouwert.
Wy seagen, mei skoalle, yn 1962 'De Overval'

1980
John Lennon,
medeoprichter van de Beatles,
in New York vermoord.

12.08. Lucy tek
De tekening, van een klasgenootje
 van zijn zoontje Julian,
die John in 1969 inspireerde tot het lied:

'Lucy in the Sky with Diamonds'

'Cellophane flowers of yellow and green
Towering over your head
Look for the girl with the sun in her eyes
and she's gone.'


111. Goudene poarte
Joachim en Anna voor de Gouden Poort.
Tekst: Ave regina Caelorum

SLOTREI UIT LUCIFER

Verlosser, die de Slang
liet hoofd verpletten zult,
't Vervallen Menschdom eens
van Adams errefschuld Verlossen,
t'zijner tijd, en weêr, voor Eva's spruiten.,
Een schooner Paradijs hierboven opensluiten;
Wij tellen d'eeuwen, en het jaar. ja dag, en uur,
Dat uw gena verschijn'; de kwijnende Natuur
Herstel', verheerelijke, in lichamen en. zielen;
Stoffeerende den troon, daar d'Engelen uit vielen.

Joost van den Vondel

Stûneboek
12.08.Ave-Eva
Katharina fan Kleef: Ave Eva ,

 Gnadenmutter zu Freiberg

Wunderschön prächtige,
Grosse und mächtige,
Liebreich hochselige,
himmlische Frau,
Welcher auf ewichlich
Kindlich verbinde mich
Ja mit Leib und Seel
gänzlich vertrau.

Billich mein leben
Alles beineben,
Alles, ja alles was immer ich bin,
Geb ich mit freuden,
Maria, dir hin.

Die Sonn begleitet dich,
Es underwerfet sich
Zu deinen Füssen
der silbernene Mond

Kein unvollkommenheid
Mindert dein Herrlichkeit,
Um dein haupt machen
die Sterne ein Kron;
Alles, was lebet,
Alles was schwebet,
Alles, was Himmel
und Erde schränkt ein,
Muss deiner Majestät
untertan sein.
Des Knaben Wunderhorn 1806

12.08.Tilia linebeam winter
Linebeam op in wintermiddei.

Zuster Immaculata

Zuster Immaculata,
die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast
in bed verschoont en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar, elke ongewassen aap
die met een bord:
dat hij voor dit of tegen dat is,
het verkeer verspert,
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de teevee.
Toch goed dat er een God is!
Gerard Reve

PELGRIMAGE

De Oerpelgrimage:
de Geboorte van het Kind.

POSTLUDIUM I

Hoenou kin tusken ierde en himel
sa'n stilheid wêze om ider ding.
hweryn it liet jit trillet om hwat ienmel
dû wieste, o berneling.

Hoe sûnder dij moast ik net rinne
in tsjernpaad om in bientsjeskouw',
net wêze as de berneleazen binne
fol stil fertriet, mar nou

nou stean by ús de tulpeknoppen
yn't foarhôf nêst de titelroas,
en laitsjend fynt op dûbele heuveltoppen
dyn mûle de framboas.

Elbfähre, der Fährmann

12.08.Veernan totaal
Veerman aan de Elbe

PERIGRINACION MUNDIAL

Van Otterndorf,
per fiets door het land Hadeln 

12.08.V.Stadland pleats
Pronkdeur van een boerderij in het 'Stadland'
Hier vestigden zich de 'Holländer'.
Het landbouwgebied noord-west van Hamburg.
Veeteeld en tuinbouw.
Streekgerecht: 'Rote Grütze'

12.08.Elbmund
naar Freiburg am Elbe.

De Tsjerke fan Freiburg am Elbe
is tawijd oan Sint Wulphardi of Wolfhard.
Patroan fan de sealmakkers en learbewurkers

Met het Veer over de Elbe naar Glückstadt

12.08.V.reiden
Oan de Elbe,winter 2006

 Door de Elbmarsch, langs Brockdorf, naar Brunsbüttel.
De kerk van Brunsbüttel in Ditmarschen
is aan Sint Jakob gewijd.

12.08. Elbemündung
Elbmund, Atomkraftwerk Brokdorf, Elbmarsch

H
et Land Schleswig - Holstein.
In de middeleeuwen
was dit gebied Deens.
Het Hertogdom Sleeswijk.

Daarvoor leefden hier Angelen en Saksen.
Deze emigreerden rond 500
Met vele Jutten en Friezen naar het eiland van de Britten.

'Hengist en Horsa'

 LITURGISCHE KALENDER

Viering van het Hoogfeest
van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
in de schoot van haar moeder Anna.

Het grote Mariafeest
van de Adventstijd.

Gaudens Gaudebo
Met grote vreugde zal ik mij verblijden.
Jesaia 61, 10

Genesis DD Berri

Genesis 3, 9- 15, 20.
Val van Adam en Eva
en de eerste aankondiging
van de Verlosser.

Psalm 98

Graduale in de klassieke Mis:
Judith 13,23 en Hooglied 4,7

Judith Victrix
Judith en haar dienstmaagd
met het hoofd van Holofernus
de Tiran.
Martinikerk, Bolsward.

Gij zijt de roem van Jerusalem,
de vreugde van Israël,
de trots van ons volk.

Tota pulchra est Maria.
Gij zijt enig schoon, Maria.

Radix Jesse.Joach en Anna Burgos
Radix Jesse, Joachim en Anna
Kerk van Sint Anna in Burgos


Efese 1, 3-6, 11 – 12.
De uitverkorenen

Lucas 1, 26 – 38.
Annunciatio.
De boodschap van de Engel Gabriël
aan Maria.

12.08.Veer Elbesinne
'Sinne sil oer it wetter streame'
Elbe, rjochting Hamburg.

Immaculata

Immaculata gij leliereine
Van eeuwige reinheid beminlijke bruid.
Wil mij met lichaam en ziel aan U wijden,
U kies ik heden tot moeder mij uit.
Reinste, o reinste der mensen bemind.
Immaculata, bescherm uw kind.
Immaculata, bescherm uw kind

.Moeder ik vrees voor de loerende vijand,
Voor duizend gevaren die dreigen van ver.
Moeder ‘k heb angst voor de nakende toekomst.
Toon mij uw immer mijn lichtende ster.
Tot ik in strijden de vrees overwin.
Immaculata, bescherm uw kind.
Immaculata, bescherm uw kind.

Moeder bewaar mij voor boosheid en zonden,
Behoudt mijne ziele onschuldig en rein,
Wil mij geleiden in leven en sterven,
Laat mij een keurig Mariakind zijn.
Tot in de hemel een moeder u vindt.
Immaculata, bescherm uw kind.
Immaculata, bescherm uw kind.
 

In een jaar met een complete Kerstcyclus:
Donderdag in de tweede week van de Advent
2013: Tweede Zondag van Advent

Jesaia 41, 13 – 20
Noli Timere, Ego sum.
Bergen dorsen en verbrijzelen
In het dorre land cypressen, essen en palmen
een menigte bomen.

Psalm 145
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Missaal Johannes Angelus 1
Johannes de Doper,
De Angelus, met Arendvleugels

Evangeelje:
Matteus 11, 11 -15

Jezus spreekt over Johannes:
Niemand groter dan Johannes de Doper.
Deze is Elia die zou komen.

12.08. Roma. Spagna
Roma Piazza d’ Espagna: Pilaar van de Immaculata
waarheen de Paus vandaag pelgrimeert
Begin van de Romeinse Advent.

12.08.Roaskes winter
Boalsert, winterroazen.

GEBENEDIJD ZIJT GIJ!

Gebenedijd zijt Gij!
En onder a! de vrouwen,
't  Zij wie of waar dat zij.
Eerbiedig aan te schouwen,
 
Genenedijd zijt Gij !

Gebenedijd zijt Gij!
Vóór eeuwen uitverkoren
 
Gij Moeder ook van mij,
Daar God is uit geboren,
Gebenedijd zijt Gij!,

Gebenedijd zijt Gij!
Naast U en is er geene,
Van zonde en schulden vrij
O Onbevlekte alleene,
 
Gebenedijd zijt Gij!

Gebenedijd zijt Gij'
 
En boven U geprezen
 
Moet God alleen moet Hij,
 
De vrucht uws Lichaams wezen,
 Gebenedijd zijt Gij!
 

Gebenedijd zijt Gij!
O Toevlucht van ons allen,
In zonde en slavernij
 En laat ons niet herva!len.
 
Gebenedijd zijt Gij!
 

Gebenedijd zijt Gij!
De dood komt aangedreven;
O Moeder, maak ons blij
Na dit in 't ander leven.
Gebenedijd zijt. Gij!

O Moedermaagd.
 
Die Jesus draagt,
 Eerbiedig aan te schouwen,
 
Gebenedijd zijt Gij! 
 

Haiku:

Ik zag de bloesem,
De maan - nu ga ik schouwen
het schoonste: de sneeuw.

Rippo

sneeuwkristal 1
Sneeuwkristal
The Angel Gabriel from heaven came

http://www.youtube.com/watch?v=yHuokdjT4UY

Lucy in the Sky with Diamonds
http://www.youtube.com/watch?v=rGFlkcnZRFI
Door John Lennon geschreven, geïnspireerd
door een tekening van zijn zoon Julian.
Zijn klasgenootje Lucy met een ster.
Lucy Vodden-O'Donell stierf eind september 2009
aan 'Lupus',46 jaar oud.
http://www.lupus.org/newsite/index.html

12.08.2012 Blomketerp
Blomketerp 2012