Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

30 mei

Tritichste Dei fan Blommemoanne

Yn in Hillich jier fan Sint Jakob
mei Peaske op de earste snein fan april:


TRINITATIS

05.30. Trinitas
Heilige Drievuldigheid in Zijn Troon.
Meester Catharina van Kleef

Sainte Jeanne d'Arc,
De Maagd van Orleans”  
1431

Heilige Paus Felix
Martelaar
274

In Spanje:
H. Koning Ferdinand III
van Aragon en Castilië.

Reinhildis
van Zdislava Berka,
Bohemen.

Hinnereis nei Santiago
1970
Jeanne d’Arc

“Vierge de Domremy
dont la douce figure
a jamais, de l'histoire
éclipse les géants.

Par un miracle
ici ta geste 's inaugure:
Tu fus, tu resteras:
"Pucelle d'Orleans."
Dévote Litanie d'Orleans

05.30. Jeanne
‘Jeanne’ lyk ik har moette yn La Charité sur Loire.
'Fête Medievale'
1998

In Engeland:
"Royal Oak Day": 
Eikenblad,
lelies en rode rozen.

Bertedei fan
Miriam van der Wal
1985

05.30 Mirjam 2003
Miriam 2003

Blom fan de Dei

Ranonculis flammula
Egelboterbloem

Orchis:

Orchis militaris plant

Orchis militaris
Ta eare fan Jeanne d'Arc
Soldaatje

Orchis militaris flos
Orchis militaris Soldaatsje Montenach 2006
Bloem: 'mannetje met een helm'

Vogels:
De grijze vliegenvanger is terug.

2007. Trijekaart Seisbjirrumerdyk
Trijekaart op de Pleats, 2007
'Nog bij Moeder Thuis'
Nynke, Miriam en Remco van der Wal

Trifolium reptans herba
Skieppeblommen. Trifolium reptans
De plant van Trinitatis:

Warme meiregen:
boerenzegen.


Caen La Trinité 1
Caen: Abbaye de la Trinité
Abdij van de Heilige Drieëenheid met haar zeven torens.

KRONIEK

1453

De Stad van Constantijn is Turks geworden

Mehmed II Constantinopel 05.30

Sultan Mehmed II Khan
Kayser-i Rûm
'Romeins Keizer'

Historie van Vrieslant
Petrus van Thabor 1520:

Int iaer ons Heren 1453
op den 30 dach van Mey
doe wert die stadt van Constantinobilen
ghewonnen van die Turck
die genoemt was Machimet,
int 3de jaer syns ricks,
olt wesende 26 yaer,
int 6de jaer van die paeus
Nicolaus die 5de,
en int 13de jaer van die keizer
Fredericus die 3de.

05.30. Istambus mosks
Istambul  1977

Constantinopel wordt hoofdstad
van het Ottomaanse Rijk.

Mehmed II 
garandeerde godsdienstvrijheid
aan de Franciscanen in Bosnië.
Een van de eerste vormen van
vrijheid van godsdienst.

De Hagia Sophia werd veranderd in een moskee

05.30. Istambul H Sofia islam
Hagia Sophia

05.30 Bosporus
Byzantium - Tzargrad - Constantinopel - Nea Roma - Istambul
Links de Blauwe Moskee, rechts de Hagia Sophia.
JR.1977


Het Dorp Dongjum in Franekeradeel
05.30.Doanjum printsje

It Doarp Doanjum

Domingum: Vulgo: Doengum, feu Dodingahem.
Sub vico eo, Sedes Feytsmana.

05.30.Doanjum Tsj.z.w
Doanjum, Tsjerke út 1777

De Doanjumer merke fâlt op de tredde of fjirde
snein en moandei fan maaie.
In in Jacobusjier is de merke op dizze snein en moandei.

Doanjum hat in Earste Klasse Keatspartij
wer't it lytse doarp tige grutsk op is.

Omdat it doarp fanâlds tige Democratysk Socialistysk
kleure is, waard it yn de 19e ieuw 'Read Doanjum' neamd.

De wichtigste histoaryske persoan út Doanjum
is Sicco fan Goslinga.
Berne: Hjerbeam 1664,
Stoarn: Doanjum 20 septimber 1731

05.30.Doanjum Tsj.Sicco
Sicco fan Goslinga

Grytman fan Frjentsjerteradiel,
40 jier lang lid fan de Fryske Steaten
en fan de Steaten Generaal. Diplomaat.
Fan him is de útspraak tsjin Loadewyk XIV
dy't him ferwûndere oer it taai trochsetten fan de Republyk:

'Mei Fryske trou
en Hollânske dukaten
kin men fier komme.'

Dongjum, Kerkinterieur. 1777
05.30.Doanjum Tsj.Ynterieur

Syn grêfmonumint yn de Doanjumer tsjerke út 1737,
makke troch J.B.Xavery,
kaam sûnder skeining troch de tiid fan 'e Frânske Revolúsje.

2008
Der is jild loskommen foar de restauraasje
fan de Doanjumer toer.

Dongjum, Mars
Mars Doanjum
Mars fan Doanjum

Koart foar 1911 waard by it graven fan it talud foar de spoardyk
in byldtsje fan de Romeinse oarlogsgod Mars fûn.
Doanjum leit op de âlde kwelderwâl súd fan de Riestream.
Ek binne hjir mei de âldste seedykresten fan Fryslân fûn.
Frysk Museum, foto:S.A.Gr.1967

PELGRIMAGE

Bourges Cath. SOside
Bourges, la Cathedrale

Rustdag in Bourges,  
in de schaduw van de reusachtige Kathedraal,
het prachtige park
met veel rozen en mooie beelden.

Hjoed hawwe wy in rêstdei
yn Bourges.
Yn de St. Etienne hawwe wy
de prachtige midsieuwske ramen besjoen.

Us sliepplak is hjir yn Bourges
de Foyer Saint Francois.
In opfangshûs foar dakleazen & pylgers.
It rinnen mei bepakking moast wol wenne,
mar ûnderweis treffe wy in soad minsken
dy't ús bon courage & bon pelerinage tawinskje.
Janneke en Gerlof 2006

05.29. Beaune cath. Jabiksfinster
Bourges,  Finêtre St Jaques
Jacobus en Filotheus

De Pelgrims die via Parijs onderweg zijn
rusten en vieren feest vandaag
in Orleans aan de Loire. 

Bourges Cath. plan

 Pelgrimswijsheden van
Madame Dinota
in Orleans 1970:

"Un pèlerin
doit beaucoup souffrir."
Mais:
"Le Seigneur ouvre toujours 
 le chemin du pèlerin!" 

'Een pelgrim moet veel lijden.'
en:
'De Heer opent altijd weer
de weg van de Pelgrim.'

Bourges Cath. luchtfoto
De unieke Kathedraal van Bourges die niet in kruisvorm gebouwd is.
'Metropolitane hoofdkerk van Aquitanië'

Pylgerliet:

In Gottes Namen fahren wir
nach seiner Gnad begehren wir
verleih uns die aus Gütichkeit
o Heilige Dreifaltigkeit
Kyrieleis!

Fragaria vesca, Trinitatis
Fragaria vesca, Wilde aardbei.
Symbool van de H. Drieëenheid.
De vijf bloembladeren: de vijf wonden van Christus.
In deze dagen is volle bloei.
Saarlouis 2008.

Fragaria vesca, Trinitatis Colmar
Colmar: Madonna van Martin Schöngauer.
Vruchtdragende wilde aardbei. Heilig Bloed.
Spijze der engelen, en der doodgeboren kinderen
op weg naar het Paradijs.

LITURGISCHE KALENDER

2013: 26 mei

In een Jakobusjaar
Als het feest vam de Heilige Jacobus op zondag valt
en Pasen op de eerste zondag van April

Feest van de Heilige Drieëenheid

Bourges altare
Bourges, Hoogaltaar
Daarachter:de dubbele kooromgang.

Lezingen van Trinitatis

Jaar A
Exodus 34, 4-9
Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee.

Daniël 3, 52-56
Drie jongens in de vuuroven van Babylon.

2 Kor. 13, 11-13.
Groet elkaar met de Heilige kus.

Joh.3, 16-18
Jezus en Nicodemus.
Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.

Lana Trinitas 2
Genadestoel,
Lana, Súd Tirol, Alto Adige
Snatterpeckaltar

Jaar B
Deuteronomium 4, 32-40.
De grootheid van God in de geschiedenis.

Psalm 33
De Heer is ons een schild en een helper.

58. Mansear
Asarum Europaeum als Trinitatisplant 1970
Meister Eckhard en Keulen

In majestate solio
tres sedant in triclinio.

Romeinen 8, 14-17
De geest die ons doet uitroepen: Abba Vader.

Matteus 28, 16-20
De berg die Jezus had aangewezen.
Gaat dus en maakt alle volken tot mijn leerlingen.

Bourges Cath. Oost
Koor van Bourges,'De Heilige Berg'
La Montagne Sainte

Jaar C: 2007

Spreuken 8, 22-31
De Wijsheid was Gods troetelkind bij de schepping.

Eberbach Dorm. 1.Klaver
Eberbach, dormitorium, drieblad.

Psalm 8
Als ik naar de hemel kijk, het werk van uw vingers.

Romeinen 5, 1-5.
Gods liefde is in ons hart uitgestort.

Johannes 16, 12-15
De komst van de Geest der Waarheid.

Uleboerd Westergo Frjentsjer
Uleboerd Westergo,Frjentsjer
Dr.Wumkes lêst it klaverke boppe
as de Hillige Trijeienheid.
'Holy Trinity in top'

Negende Zondag door het Jaar

RESPICE IN ME

'Zie naar mij om Heer en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en hulpeloos.'

Jaar A
Deuteronomium 11, 18, 26-28
Ik stel u heden voor zegen en vloek.

Tirol burg
Schloss Tirol, 2007

Psalm 31
Gij zijt mijn rots en mijn vesting.

Tirol burgkapelle
Schloss Tirol Kapelle
Hoog op de rots.

Romeinen 3, 21-25a, 28
Het getuigenis van Wet en Profeten.

Matteus 7, 21-27
Het huis op de rots, het huis op het zand.
De twee fundamenten.

Jaar B

Deuteronomium 5, 12-15
Het Sabbatsgebod

Psalm 81
Lofzang van het bevrijde volk

2 Korinte 4, 6-11.
Een schat in aarden potten.

Marcus 2, 23-3,6.
Aren plukken op de Sabbath.
Genezing van de verschrompelde hand.

Nôthillige yn it graan Kinderbibel
Aren plukken op de Sabbath
'De Thora leren onderweg.'

Jaar C
1 Koningen, 8, 41-43
Salomo's gebed bij de tempelwijding.

Psalm 117, 1-2
Looft den Heer, alle naties der aarde.

Galaten 1, 1-2, 6-10
Er is maar één Evangelie.

Lucas 7,1-10
De honderdman en zijn zieke knecht.

Haiku

Zo’n kleine vlinder;
Al willen wij hem pakken,
Hij haast zich nimmer.

Garaku

05.30.Blauwe Moskee
Blauwe Moskee
Poort van het Paradijs.

Olieworstelen kirkpinar 04.30
Kirkpinar, olieworstelen, web

Olieworstelen
In deze dagen worden in Turkije worstelwedstrijden
gehouden ter herinnering aan de val van Constantinopel.
Het Turkse olieworstelen wordt beschouwd als 'de' oersport.

http://video.google.nl/videoplay?docid=-4564972622542498220&ei=1qsfStejFoTs-AbQvKDxCQ&q=Turkey+oil+wrestling&hl=nl