Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

30 juli

Tritigste Dei fan Heamoanne

Dei fan Finisterra

07.29. Cabo f. Stef
Finisterra 2002

HILLIGENKALINDER

S. Petrus Chrysologos
'Gouden Woord'
Bisschop van Ravenna. 450

In Rome:
H. Martelaren Abdon en Sennen
uit Perzië 250

In Babylon:
 
H. Bisschop Plychronios
  en gezellen
in 251

In Assisie:
 
H. Rufinus,
 Patroan fan de Kathedraal
Martelaar.

Frisia,
in de Groninger Ommelanden:
Heilige Abt  Hatebrand
 
1198

Balk, Sint Ludgerus, Tepe
Balk St Liudger, 07.30 tsjerkewijing
1883
Tsjerkewijing fan de Sint Liudgertsjerke
yn Balk
 

Sint Ingrid  van  Skanninge
in Zweden

Magnificat Balk 07.30.
Magnificat
De Logos daalt neer in Maria
'de Sterre der Zee'
De Ludgeruskerk in Balk.

NATURKALINDER

BLOMMEN FAN DE DEI

Verbascum lichnitis
Melige toorts

Plant fan Finisterra:
Eryngium maritima
Blauwe zeedistel, Blauwe Seestikel
Ströntistel.

30.07. Eryngium mar.
Seestikels op Finisterra
2002

Ströntistel es min bloom, 
Ströntistel neem's uk mi.
Jü gröört üp dünemsön,
Ik üp des leewents-strön,
En proter haa wat biid!
Jens Mungard


"Sint Abdon en Sennen
zullen distels  en onkruid schennen."

Abdon – abtun

Hjoed is it de dei  fan it  stikelstekken.
En it skjinmeitsjen fan de sleatten.
It túch sil dit jier net wer weromkomme
.

07.29. Cabo f. hinnereis
Sicht op Finisterra

Circium acaule
Stengelloze distel

Circium acaulis
Circium acaule, Stengelloze distel, Aarddistel.

Mein Hund und mein Sohn

Jetzt da ich ein Hund hab'
wünsch ich mir einen Sohn.
Macht doch viel Arbeit so ein Hund
wie hülfe da ein Sohn.

Musst auf die Strasse mir mein Hund
lieb führte ihn der Sohn.
Schiss er, der Hund, in Nachbars Hof
der Schimpf ertrug der Sohn.

Ging meinem Hund der Hunger nach,
versorgt ihn der Sohn.
Erlitt der Hund des Durstes Qual
klar Wasser brächt der Sohn.

Erführ der Hund der Krankheid Pein
um Hilfe rief der Sohn.
Und kam des Tierarzts Rechnung dann
bebliche sie der Sohn.

War schliesslich alt und schwach der Hund
ensorgte ihn der Sohn.
Nähm ich sogleich ein neuen Hund,
erwürgte mich der Sohn.

Robert Gernhardt
Im Glück und anderswo.

Solan. Tub Frjentsjer
De opbringst fan ien ierdappel
Frjentsjerter stêdstún 2013

Julinacht

De nacht
Was nog bevracht
Met geuren.
Onverwacht
De omslag van het weer.
De jaarkentering en keer.
Orion dooft zijn pracht
Langzaam valt in de nacht
De statige regen neer.
Ida Gerhardt

KRONYK

1935
Yn Mögeltongern ferstjert
Nann Petersen Mungard
Foarman yn de Noard-Fryske striid
tsjin it Nationaal Socialisme.

Grêfskrift

Wat dêst, dit dö me lif en Siil;
Üt Sliirighair tjüü Di niin Wii!
Fuar Hualevhair  docht ek en bet,
Ja, dit jeft rochtlik bluat Fortröt!
Harki Got!
Dö rocht!
Wik nemen!

Was't dochst, doch ik mei liif en siel;
Út sleauwigens gun dy gjin rêst
want healhertigens it neat weardich
Ja, it jout meast allinne Fertriet!
Harkje nei Gott!
Doch wat rjocht is!
Wykje foar nimmen!

Syn soan Jens Mungard stoar yn 1945
Yn Sachsenhausen

1994 Pilgerrast in Steele
Regina ut poalen 94
Bykomme yn Essen - Steele
Weromreis út Poalen.
Mem Regina Görner
Mids 'die Junge Leute'


 
PELGRIMAGE

Pelgrimsweg naar Finisterra, 
Etappe LXXXVII

Hospital, Eremita de San Pedro,
 
Cee, Duyo. Finisterre,

Noestra Señora de Finibus Terrae,
 
Cabo Finisterra.

30. Finisterra Granyt Cabo
De rotsen fan Finisterra
De Oseaan

De pelgrims verbranden in de avond een kledingstuk
als de zon is ondergegaan.
Beeld van het afleggen ven het oude
en opstaan in het nieuwe leven

Fjûr op de rotsen
Al it âlde is foarby!
No de weromreis

JR 2002

30.07 SinneŻndergong
Finisterra: de mooiste zonsondergang van de wereld.
'Daar waar de zon sterft'. 
2002

Als je goed luistert
hoor je het sissen
van het zonnevuur in het water!

Pius Parsch Adelaars
De Arend, Christus, de Zon,
gaat onder in het water
van de dood
om de mens te redden.
Pius Parsch, 1936

Minnertsgea Arend
Adelaar,ferwulfsleutel Minnertsgea

De Arend is gevlogen,
Hij heeft zijn top bereikt.
De Arend is  gevlogen
van tijd naar eeuwigheid.
Arnold Smid

07.29. Cabo f.fjoer 2

Call the "perfection of wisdom": 
the eye that sees all things as empty and unarisen.
 
Gary invokes this perfection of wisdom
in the final poem of Mountains and Rivers:

Sound swallowed away,
no waters, no mountains,
no bush no grass
and because no grass no shade
but your shadow.
No flatness because no not-flatness.
No loss, no gain.
So - nothing in the way!

07.29. Cabo f.fjoer 1
Fjoer op Finisterra 2002
Doopsymboliek: het witter kleed

Doop, Witte kleed hagedis Weidum
Doopvont van Weidum hagedissen,
De zich vervellende hagedissen symboliseren
het nieuwe kleed van de dopeling.

Jabikskuier:

Minnertsgea, Sint Jabik, Ouwe Dyk
Kadal, Swarte Haan.
Initium Terrae.
Nij Altena
Sint Anna Parochie, Minnertsgea.

Minnertsgea 1920
Tsjerke fan Minnersgea, foar de brân.

HEMELREIZEN

Er waren eens twee monniken 
die in een oud boek lazen
dat aan het eind van de wereld een punt is
 
waar aarde en hemel elkaar raken.
 
Ze besloten die plek te gaan zoeken
 
en niet meer om te keren
voor zij het gevonden hadden.
 
Ze wandelden de wereld rond,
 
doorstonden grote gevaren,
leden de ontberingen
die een wereldreiziger tegenkomt
 
en stonden bloot aan alle verleidingen
 
die hen van hun doel af zouden kunnen brengen.
Op de plek zou een deur zijn,
 
zo hadden de monniken gelezen,
 
waar je maar hoefde aan te kloppen
en je was bij God.
 
Tenslotte vonden ze wat ze zochten.
Ze klopten op de deur,
zagen met knikkende knieën hoe hij openging
 
en toen ze binnentraden
 
stonden ze weer in hun eigen kloostercel.
Toen begrepen ze dat de plek
 
waar de hemel en aarde elkaar raken
zich op die plek bevindt
die God ons gewezen heeft.
Tworuschka: Sucher, Pilger, Himmelstürmer

07.30. fjoer 4
Fjoer yn de nacht op Finisterra

Haiku:

De lage wolken
Rijen zich naast elkander,
Waar de zee eindigt.

Shiki

De Sinne
Sinne Janny Vellinga
Zon,
Janny Vellinga
Tentoonstelling Sint Jacobiparochie 2009


07.30. Oseaan
Het zonnevuur danst op het water
na de zonsondergang.

Finisterra
Costa del Morte
'Kust van de dood'
Hjir stjert de sinne alle dagen.

Als het nacht is geworden verschijnt de Melkweg,
Van Noordoost naar Zuidwest
In de loop van de zomer duikt de Arend
in de Oceaan.

Pius Parsch Adelaar-vis
'Adelaar' Christus duikt in de oceaan van de dood
om de mens te redden.
Pius Parsch 1935, naar een Mozaiek in Capua

Hegge Altar Mozes en Aaron
Altaar van de Stavkyrkje van Hegge in Noorwegen, 1782
Mozes, Heilig Avondmaal, Aäron.

Liturgische Kalender

2013
Dinsdag in de zeventiende week door het jaar'

zie 27 juli

In eeen Jacobusjaar:

Vrijdag in de zeventiende week door het jaar.

Leviticus 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
'Vier uwe vierdagen'
Het eerstelingsoffer op het Pinksterfeest.
Grote Verzoendag en Loofhutttenfeest.
De feesten ter ere van de Heer.

Rosario Arca
Ark van het Verbond.
Rosario Basilica Lourdes

Psalm 81
Huldigt de Heer, onze Sterkte.

Jeremia 26, 1-9
Jeremia voorzegt de ondergang van de tempel.
Poging de profeet te doden,

Psalm 69
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt,

Evangelie
Matteus 13, 54-58
Jezus afgewezen in Nazareth.
Hij kon er geen wonderen doen.
Waar heeft Hij dat alles vandaan?

07.31. Christo Nero Finisterre
Christo Nero

De Zwarte Christus fan Finisterra
Christus is de donkere nacht van de dood
binnengegaan om ons
naar het Licht te voeren.

It's a long way to Tipperary
http://www.youtube.com/watch?v=CQs97_jVufk&feature=related

Herinnering aan de Ierlandreis in 1974
De evergreen van alle lange marsen.
In de eerste wereldoorlog door de soldaten
van alle legers gezongen.
Het verlangen van de mannen naar huis.
Passend bij Zwarte Haan en Finisterra.

Sinne wetterdruppel St Jabik
Sinnestriel, skitterjend, spegeljend yn de wetterplanten
Sint Jabik, Fiver Jakobshoeve 2009

Sinnestrielen St Jabik
Sinnestrielen yn Sint Jabik

Djipblauwe see
in dolfijn nimt de Kaap
Om nea te ferjitten.

Harmana Friens
Harmana, Hermana wapen
Friens.